Koppling till FN:s globala hållbarhetsmål

Forskningen inom Chalmers styrkeområde Livsvetenskap och teknik har tydligt fokus på hållbarhetsfrågor och arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmål som FN har satt upp. Vi presenterar sju mål där Livsvetenskap och teknik bidrar extra starkt: 


  • ​Mål 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Institutionen för biologi och bioteknik studerar fysiologiska effekter av näringsämnen, utvecklar livsmedel från nya källor, t ex alger och mikroalger, och tar fram nya metoder för att öka näringsvärdena i livsmedel. Det pågår projekt inriktade på näringsbrister i låginkomstländer och att tillsätta näringsämnen i t ex spannmålsbaserade livsmedel.


  • Mål 3: Ensure healthy live and promote well-being for all at all ages
Institutionerna för kemi och kemiteknik, fysik samt biologi och bioteknik studerar molekylära mekanismer av bakterie- och virusinfektioner samt olika kroniska sjukdomar och utvecklar avancerade diagnostikverktyg. Institutionen för elektroteknik utvecklar diagnostiska metoder för bröstcancer och stroke. Nya högupplösta alternativ till röntgen utvecklas för att ställa diagnos och förenkla kirurgi, liksom nya mikrovågsbaserade metoder för behandling av hjärntumörer hos barn.
  • Mål 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Vid avdelningen vatten och miljö utvecklas nya metoder för att återvinna avloppsvatten och energieffektiva metoder för att rena både dricksvatten och förorenad mark.

 

  • ​Mål 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Vid institutionerna för kemi och kemiteknik respektive biologi och bioteknik utvecklas nya metoder för att producera biobränslen med hjälp av jästcellfabriker och från enzymatisk nedbrytning av växtbiomassa.
  • Mål 12: Ensure sustainable consumption and production patterns
Vid institutionen för kemi utvecklas nya metoder för grön kemi där syntes utförs med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vid institutionerna för biologi och bioteknik samt kemi och kemiteknik utvecklas nya metoder för produktion av biomassa från t ex alger och cellulosa med hjälp av cellfabriker.
 

 

Sidansvarig Publicerad: fr 01 jun 2018.