Om oss

Vår vision
Vi vill bidra till att lösa två av det moderna samhällets stora utmaningar: att med bioteknik tillgodose jordens behov av hållbara material och hållbar energiförsörjning samt etablera en hållbar hälsovård. Våra bidrag kommer att ske genom utveckling av nya, möjliggörande teknologier som genom grundläggande upptäckter på molekylär nivå kan förändra forskningen och utförandet av forskningen på området livsvetenskap.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att vara en katalysator för tvärvetenskaplig forskning och utbildning som utvecklar både Styrkeområdet Livsvetenskap och teknik på Chalmers och samhället. Vi skapar en miljö som förenar forskarvärlden, industrin och samhället vilket främjar utvecklingen och användandet av nya tekniska lösningar för människors hälsa och nutrition, hälsoteknik och biologisk hållbarhet för en hållbar framtid.

På styrkeområdet Livsvetenskap och teknik finns forskare från många områden: matematik, kemi, fysik, datavetenskap, signalbehandling etc. Trots sina olika bakgrunder har de alla en sak gemensamt, en önskan att lösa livsvetenskapens utmaningar. Till exempel genom att arbeta med hälsa och nutrition, utveckla medicinska instrument och se hur mikroorganismer kan användas för mer hållbara sätt att producera energi, mat- och mediciner samt olika typer av material. På detta styrkeområde får forskare från olika discipliner möjlighet att träffas och diskutera gemensamma utmaningar och möjliga lösningar. Läs mer om vad vi gör på vår nyhetssida eller på vår forskningssida.

Men det är inte bara våra forskare som kommer i kontakt med varandra på Styrkeområdet Livsvetenskap och teknik. Vi arbetar också för att underlätta växelverkan mellan Chalmers och samhället i stort. Vi anordnar seminarier och möten där företag delar med sig av sitt arbete, och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya grupper. Om du vill veta mer om någon expertis eller komma i kontakt med någon inom Livsvetenskap och teknik på Chalmers hittar du mer information på kontaktsidan.
För kommande händelser, se vår kalender.

Sidansvarig Publicerad: fr 12 jan 2018.