​Professor Jens Nielsen
​(Photo: Peter Widing​)

Jättesatsning på forskning om proteiner och framtidens läkemedel

​Biologiska läkemedel har revolutionerat medicinen och gör det möjligt att behandla sjukdomar på ett nytt sätt. Nu går startskottet för Wallenberg Centre for Protein Research, som delvis lokaliseras till Chalmers. Satsningen uppgår till totalt 510 miljoner kronor.

​Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 320 miljoner kronor till nya Wallenberg Centre for Protein Research, WCPR, som blir ett ledande centrum för proteinforskning. Tre universitet – Chalmers, Uppsala universitet och KTH – ingår i satsningen, liksom AstraZeneca. Tillsammans satsar parterna 510 miljoner kronor under perioden 2016-2023.

Nya WCPR ska fokusera på studier av människans proteiner och produktion av biologiska läkemedel; läkemedel som gett nya möjligheter till behandling av avancerade sjukdomar, däribland cancer och autoimmuna sjukdomar. I framtiden förväntas många fler sjukdomstillstånd behandlas med hjälp av biologiska molekyler.

– På det nya centrumet kommer vi att kunna förbättra produktionen av biologiska läkemedel och säkra att de kommer ut på marknaden så snart som möjligt. Forskningen kring mänskliga proteiner kommer också att leda till identifiering av en rad nya läkemedel, säger Jens Nielsen, professor i systembiologi och avdelningschef vid institutionen för Biologi och bioteknik som startade 1 januari.

Centrumet lokaliseras till Chalmers, AlbaNova Universitetscentrum på KTH, SciLife Lab i Stockholm samt Uppsala universitet. Omkring hundra personer kommer att arbeta inom ramen för WCPR.

– Chalmers profilerar nu ytterligare sin framstående forskning inom matematisk modellering av humana celler. Vår nya institutions delaktighet i detta nya centrum ger oss fantastiska möjligheter att förstärka samarbetet med KTH. Samtidigt kan vi genom samarbetet med AstraZeneca bibehålla förstklassig forskning inom produktion av biologiska läkemedel i Sverige, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Totalt kommer fem forskningsprogram att bedrivas:

  • Utveckling av cellfabriker för produktion av bioläkemedel
  • Bioproduktion av människans alla sekreterade proteiner
  • Utveckling av nya koncept för antikroppsterapi
  • Systembiologiska studier av proteiner av intresse för läkemedelsutveckling
  • Kartläggning av alla människans proteiner (proteom)

Samarbetet mellan WCPR och AstraZenecas dotterbolag MedImmune kommer att säkerställa hela kedjan, från forskning till produkt. WCPR kommer att producera ett proteinbibliotek med en tredjedel av människans proteiner, av vilka flertalet inte tidigare utvärderats när det gäller utveckling av nya läkemedel.

Jens Nielsen, hur känns det för dig att centrumet nu blir verklighet?

– Fantastiskt. Vi etablerar nu formellt ett samarbete med andra världsförändrande forskare inom humana proteiner.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär. Stiftelsen har tidigare anslagit en miljard kronor för framtagandet av en Human Protein Atlas, samt två miljarder för att stärka svensk Life Science-forskning.

Läs pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stifelse:
Joining Forces in Research on Proteins and Biopharmaceuticals (engelsk text)


För ytterligare information, kontakta:
Jens Nielsen, professor i systembiologi på Chalmers, 0702-43 66 18, nielsenj@chalmers.se


Text: Mia Malmstedt


Sidansvarig Publicerad: ti 09 feb 2016.