Styrkeområdesdag för life science-forskare

​Över 40 personer från styrkeområde Livsvetenskaper och teknik träffades på Chalmersska huset den 20 januari. Syfte: nätverksbyggande, information och intressanta samtal.
​Styrkeområdesledaren Ivan Mijakovic inledde med en presentation av styrkeområdet, med bland annat fokus på satsningar under föregående år och planer för framtiden.

– Förra året gjorde vi ett omtag på vår websida, som vi ser som ett mycket viktigt verktyg i kommunikationen med er, sade han.
– Vi tillsatte också sju nya profilledare. De valdes för att representera så många av våra anknutna institutioner som möjligt, och med könsbalans i åtanke. Tillsammans ändrade vi sedan namnen på våra tre profiler: Engineering Solutions for Health, Molecules & Modelling of Life och Toward a Biosustainable Future.
Profilledarna finns alla på hemsidan, och Ivan Mijakovic sade:

– Om du undrar om styrkeområdet kan hjälpa dig så kan du alltid kontakta profilledarna med din fråga!

Vad kan då Livsvetenskaper och teknik erbjuda? En plattform och ett nätverk för att knyta samman forskare på Chalmers, uppstartsbidrag för att sporra till nya samarbeten, seminarier och möten. Styrkeområdet hjälper också forskare att visa upp sin framgång, och kan stötta i nyttiggörandeprocessen. Programmet Researchers2Utilization startade under 2016 i samarbete med styrkeområdet:
– Genom detta program får du möjligheten att titta närmare på existerande möjliga samarbetspartners inom och utanför Chalmers. Du besöker till exempel Innovationskontoret, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg. Besöken sker under hösten och ansökningar ska mailas till mig, sade Ivan Mijakovic.

– Om du sedan vill gå vidare, finns programmet Mentors2Research. Det är mycket användbart.

Efter att även ha berört rekryteringen av forskarassistenter inom styrkeområdena, och poängterat att Livsvetenskaper och teknik vill se rekryteringar i fältet mellan institutionen för biologi och bioteknik och andra institutioner, drog Ivan Mijakovic igång snabbpresentationerna där alla forskare fick tre minuter på sig.

Presentationerna som följde kom att handla om grafen, proteinstruktur, näring under fosterstadiet och småbarnsåren, alger, cancerdiagnostik, bildanalys, biomassa från hav och skog, matintag, batteriåtervinning, tarmbakterier och mycket annat. Marina Axelsson-Fisk, som var en av de första att presentera sin forskning, sade:

– Samarbeten är det som är allra roligast! Jag arbetar tillsammans med flera biologer, men ingen på Chalmers, och jag är ny i denna grupp.
Marcus Wilhelmsson och Nathalie Sheers kommenterade båda att de redan hört mycket under presentationerna som de ville veta mer om, och Torbjörn Lundh sammanfattade:

– Det är fantastiskt att höra om allt intressant som pågår här på Chamers!

Intresset för kollegornas forskning märktes tydligt under pauserna; deltagarna tog omedelbart chansen att mingla och lära känna nya människor.

Möjligheten att söka uppstartsbidrag för 2018 presenterades under dagen (läs separat text här) och de fyra projekt som fick bidrag 2017 presenterades (för att läsa om dessa projekt, klicka här).
– Vi hade bara 11 sökande förra gången, men häpnade över den höga kvaliteten, sade Ann-Sofie Cans, vice styrkeområdesledare.

Innan mötet avslutades presenterade Ann-Sofie Cans några idéer inför nästa styrkeområdesdag:
– Nästa gång ska vi också ha en heldag, med talare och en posterutställning. Vi kommer då inte bara bjuda in gruppledare, utan även post docs och doktorander.

Fotnot: Inför detta möte producerades en broschyr med korta presentationer av deltagarna. Om du är intresserad av att få ett exemplar, maila styrkeområdeskommunikatören Mia Malmstedt. Under dagen samlade styrkeområdet också in feedback från deltagarna i form av korta enkäter. Vill du lämna din åsikt om kommunikationen från Livsvetenskaper och teknik (nyhetsbrev, e-post etc)? Ta kontakt med Mia Malmstedt för att få ditt exemplar av enkäten.

Text och foton: Mia Malmstedt

Sidansvarig Publicerad: on 25 jan 2017.