Sök uppstartsbidrag för 2018!

Nu välkomnas forskare med tvärvetenskapliga idéer inom life science-området att söka uppstartsbidrag inför 2018. Deadline för ansökan: 1 mars.
Styrkeområdets uppstartsbidrag ska uppmuntra nya samarbeten mellan institutioner, för att på så sätt få fram utmärkta forskningsprojekt, eller projekt med stor potential för nyttiggörande.

Två eller flera av Chalmers fakultetsmedlemmar från olika institutioner måste ingå i projektet, som ska behandla en vetenskaplig som omfattas av en av Livsvetenskaper och tekniks tre profilerna; Towards a Biosustainable Future, Molecules & Modelling of Life eller Engineering Solutions for Health. Vid ansökan ska anges vilken profil som projektet faller under (mer om profilerna hittar du här).

Uppstartsbidraget är på 500 000 SEK att använda under år 2018. Totalt kommer tre uppstartsbidrag att betalas ut denna gång.

Hur man ansöker:

Ansökan ska skickas per e-post till Karolina Partheen (klicka på namnet för att maila) som en enda PDF-fil.

Ansökan ska innehålla:

1) Högst två sidor med beskrivning av projektet, skrivet i fri stil men med tydlig förklaring av:
• projektets vetenskapliga syfte/-n
• tvärvetenskaplig aspekt och samarbeten inom projektet (samarbeten mellan olika institutioner är ett formellt krav)
• förväntade mätbara resultat (till exempel vetenskaplig artikel/artiklar, gemensamma ansökningar för extern finansiering, resultat som krävs för ytterligare samarbete)
• om relevant: koppling till kompletterande finansiering, till exempel från ett annat styrkeområde, institution eller extern part (samfinansierade program prioriteras)
• kortfattat budget
• kontaktperson, namn och e-postadress

2) Kort CV (en sida) för varje medsökande, skrivet i fri stil. Det totala antalet expertgranskade publikationer och H-index ska anges. Om det är relevant för det aktuella forskningsområdet kan ytterligare bibliometriska indikatorer anges.

Tidsram:
• Ansökan skickas till Karolina Partheen senast den 1 mars 2017.
• Efter utvärdering och rangordning kommer de sökande att informeras om resultatet den 15 april.
• Projekten startar (får finansiering) från den 1 januari 2018.
• Projektets resultat ska rapporteras till styrkeområdesledaren senast den 31 januari 2019 (enkelsidigt dokument, fri stil).

Frågor? Tveka inte att kontakta oss (klicka på namn för att maila): Ivan Mijakovic, styrkeområdesledare, eller Ann-Sofie Cans, vice styrkeområdesledare.

Sidansvarig Publicerad: må 23 jan 2017.