​Foto: Yen Strandqvist

Medicin och teknik i fruktbart samarbete

​Initiativseminariet Engineering Health – The Legacy of William Chalmers den 8-9 november 2017 samlade ett stort antal ingenjörer och kliniker med ett gemensamt starkt intresse: att föra medicin och ingenjörskonst närmare varandra.
​Programmet sträckte sig från det förflutna till nutid och in i framtiden. En rad kortfattade parvisa presentationer gav en översikt över pågående samarbeten. Där framträdde forskare verksamma såväl på det lokala planet som på den internationella arenan, som lyckats etablera translationellt forskningssamarbete och förena grundforskning med sjukvårdsanknuten forskning.

Många exempel lyftes fram på hur akademi, industri och sjukvård samarbetar för gemensam nytta och för patienternas bästa. Rundabordssamtal och andra aktiviteter erbjöd deltagarna goda möjligheter till nätverkande.

Initiativseminariet var ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AstraZeneca, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och MedTech West. Den första dagen hölls på Chalmers och dag två ägde rum på AstraZeneca i Mölndal.
Seminariet invigdes gemensamt av Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska. Genom att klippa ett blågult band på längden bildades två sammanlänkade halvor, som symboliserar det fruktbara samarbetet mellan de båda parterna.
Chalmers och Sahlgrenska – i all evighet.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Yen Strandqvist  och  Yvonne Jonsson

Läs mer om initiativseminariet på vår engelska sida


Sidansvarig Publicerad: ti 21 nov 2017.