Het forskning på konferens om hälsosamt åldrande

​Vi blir allt äldre och vill hålla oss friska. Forskning om åldrande är därför ett hett och allt viktigare fält. Konferensen Healthy Ageing, som hålls 30-31 augusti, täcker forskning på åldrandets olika aspekter – med jäst, fruktflugor, maskar och människor till hjälp.

​Seminariedagarna Healthy Ageing – From microorganisms to humans börjar nu ta form. Den 30-31 augusti anordnas konferensen på Chalmers av styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik samt organisationen Molecular Frontiers. Medarrangörer är också Kungliga Vetenskapsakademien och AstraZeneca.

Läs mer och registrera dig på Healthy Ageings egen hemsida (på engelska).

Dina Petranovic, du är docent vid Biologi och bioteknik, VD för Molecular Frontiers samt huvudansvarig för Healthy Ageing. Berätta om idéerna bakom konferensen!
– Jag och mina kollegor på Chalmers arbetar med åldrande relaterat till sjukdom. Men det gör ju många andra också – till exempel på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det här är ett område av stort intresse. Vi blir allt äldre och åldrande är en naturlig riskfaktor för sjukdom. Frågor som rör just åldrande blir därför allt viktigare globalt, den åldrande befolkningen är en av våra största utmaningar. Samtidigt är vårt forskningsfält relativt nytt. Vi vill gärna sätta fokus på dessa viktiga frågor och tror att det kan intressera många. Vi har också möjlighet att samarbeta med vår jubileumsprofessor Valter Longo från University of Southern California, som har gerontologi som specialområde. Han besöker oss i augusti och kan då medverka på konferensen.

Vad kan du säga om konferensens övriga talare och ämnen?
– Bekräftade talare är Valter Longo, professor Thomas Nyström från Sahlgrenska akademin och Linda Partridge, professor på University College London. Vi har dessutom många fler starka namn som vi snart kan avslöja, både från akademi och industri, från Sverige och internationellt. Ämnena rör forskning av olika aspekter av åldrande, med hjälp av modeller som jäst, fruktflugor och maskar eller studier på människor. Vi ska få lära mer om hur olika biologiska processer – som exempelvis proteinskador eller avkänning av näringstillgång – styr åldrandet.

Vilka hoppas du ska komma?
– Jag hoppas att forskare från olika forskningsfält, nationellt och internationellt, kommer. Sedan bjuder vi in gymnasieelever i årskurs 2 och 3 för att utbilda men också för att inspirera. Det är viktigt att de förstår vad forskning är, och hur framtiden ser ut – oavsett om de är blivande forskare eller ”bara” individer i samhället. Genom Molecular Frontiers kan vi dessutom erbjuda stipendier för att elever från hela landet ska kunna åka hit. Vi vill förstås också locka besökare från våra arrangerande organisationer, och från industrin. Och för att få extra synlighet av forskningsagendan hoppas jag även på att media vill komma.

Vad får man när man kommer?
– Vi erbjuder dryga 1,5 dagar med fantastisk, internationell forskning på högsta nivå. Konferensen pågår under hela tisdagen den 30 augusti och fram till cirka 14.00 på onsdagen den 31 augusti. Vi står för fika och lunch båda dagarna. Allt är kostnadsfritt!

När behöver man senast anmäla sig?
– Vi kommer att hålla registreringen öppen in i det sista, så jag vill gärna säga den 25 augusti.

Vill du tillägga något annat?
– Det här är en fantastisk chans att helt utan kostnad få en inblick i ett forskningsfält som verkligen berör oss alla – gammal som ung, oavsett yrke, från akademi eller industri. Vi vill alla leva länge och vara friska. Och vårt forskningsfält måste växa om vi ska kunna möta framtidens behov.

Text: Mia Malmstedt


Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2016.