Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 22 Oct 2021 10:13:24 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Workshop-rehabilitering.aspxRehab Matchmaking Workshop<p>Stora aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5, Göteborg</p><p>Välkommen till denna workshop i samarbete mellan Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin GU och MedTech West!</p><a href="https://sv-se.invajo.com/event/chalmers%2cinnovationsplattformen%2csahlgrenskauniversitetssjukhuset%2ch%C3%B6gskolanibor%C3%A5s%2csahlgrenskaakademingu%2cmedtechwest/rehabmatchmakingworkshop27october2021" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Läs mer och registrera dig</a> senast 25 oktober.https://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Promoveringsforelasning-Fredrik-Westerlund.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio/kalendarium/Sidor/Promoveringsforelasning-Fredrik-Westerlund.aspxPromoveringsföreläsning: Fredrik Westerlund, Kemisk Biologi<p>KB, lecture hall, Kemigården 4, Kemi &amp; via Zoom; kontakta Jenny Hörlyk (jenny.horlyk@chalmers.se) för länk och lösenord</p><p>​&quot;Nanofluidics – why bother?</p>​Fredrik Westerlund ger föreläsningen med anledning av sin befordran till professor.<br /><br /><div><strong>Abstrakt</strong>:</div> <span class="text-normal page-content">My independent scientific career has been devoted to using nanofluidics to answer scientific questions, ranging from basic to clinical research. To make the nanofluidic structures that are at the core of all these projects we need specially trained people that work in a clean room environment and the work takes weeks to complete. Why still bother and not do the experiments in another way?<br />In this lecture I will explain why nanofluidics has become such a versatile tool in my group and at the same time discuss the different areas of research that we have used it for. DNA has been my key interest and will be an important part in the presentation. I will show how we can turn DNA into barcodes that can be used to identify and characterize DNA, and also how we use the nanochannels to study DNA protein interactions. I will furthermore explain our efforts on DNA analysis where we use what we know from the nanofluidics experiments, but want to do things in easier ways. This is for example important if we want to spread our work to general labs and low-resource settings.<br />In the end I will present how we have used the nanofluidics in research areas beyond DNA, focusing on nanoparticle analysis and heterogeneous catalysis. </span><br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>Inbjudan: 2021 års Materials for Tomorrow har undertiteln &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;. På seminariet medverkar flera internationellt erkända talare från akademi och industri. Seminariet hålls som ett online-event den 17 november, kl 09:30-17:00, via YouTube.Årets seminarium ägnas åt den stora mångfalden av additiv tillverkning. Föreläsningarna omfattar additiv tillverkning av metaller som skrivs ut med laser eller elektronstråle (t.ex. för implantat och flygplanskomponenter), tryckning av vävnad från biofärger samt tryckning av termoplastiska polymerer.</p><span class="text-normal page-content"><div><h2 class="chalmersElement-H2"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx">Anmälan &amp; Program </a><p style="margin-bottom:10px;display:inline !important"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a> </p></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/Additive-manufacturing-can-fundamentally-change-the-way-we-live.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Intervju med professor Uta Klemenet: Additive tillverkning kan i grunden förändra vårt sätt att leva</a><span style="background-color:initial"> (På engelska)</span></p></div></span> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">Om Materials for Tomorrow<br /></span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">Materials for Tomorrow är en årlig konferens som innefattar forskning, utbildning och innovation inom materialvetenskap. Det är ett av Chalmers<a href="/sv/styrkeomraden/initiativseminarier/Sidor/aktuella-seminarier.aspx"> Initiativseminarer​</a>, och </span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">utgör en viktig mötesplats för representanter för forskning, innovation och samhälle.​</span></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div> ​​​​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxWorkshop om goda exempel på samverkan<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​SAVE THE DATE: Den 2 december bjuder Chalmers och RISE​ in till en workshop med goda exempel på forskningssamarbeten. Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och mervärdet av att arbeta tillsammans, samt hur dessa värden åstadkommits. Den primära målgruppen är forskare vid Chalmers och RISE. Mer information, och program presenteras runt den 20 oktober.   Datum: 2 december, 13:00-17:00  Plats: Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg. ​</p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/kalendarium/Sidor/initiativ-seminar-2022-resilient-production.aspxProduktion – Initiativseminarium 2022<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>​Årets fokus ligger på resilient produktion. Vi återkommer med program längre fram.</p>