Vår spetskompetens inom forskning

​Chalmers styrkeområde Livsvetenskaper och teknik bedriver forskning och skapar tekniska lösningar för life science-sektorn, vilket inkluderar hälso- och sjukvård, livsmedels-, läkemedels- och bioteknikindustri. Arbetet inom styrkeområdet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle, där bioteknik används för hållbar produktion av exempelvis bränslen, kemikalier och material.

För att kunna möta utmaningar inom livsvetenskaperna har styrkeområdet under året organiserat sig i tre profiler som fokuserar på biobaserad samhällsekonomi, molekylär bioteknik respektive medicinsk teknik. Styrkeområdet satsar på att bygga upp infrastrukturer som gagnar flera forskare och stimulerar gränsöverskridande aktiviteter för att långsiktigt stärka forskning inom de olika profilerna. Läs mer på vår engelska sida.

Sidansvarig Publicerad: on 07 dec 2016.