En mikrobiell produktionsplattform för en biobaserad samhällsekonomi

 
Sverige planerar att vara fossilfritt till år 2050. Då krävs en samhällsekonomi baserad på förnybara råvaror istället för på olja. I en tvärvetenskaplig satsning undersöker chalmersforskare hur mikrober kan hjälpa oss att göra jobbet. 

Många bränslen, kemikalier och material produceras idag av fossila råvaror som till exempel olja. För att kunna uppnå ett hållbart samhälle måste produktionen istället bli baserad på förnybara råvaror, till exempel energigrödor eller restprodukter från skogs- och jordbruk. 

Mikrober och enzymer har visat sig mycket nyttiga för att omvandla förnybara råvaror till användbara produkter på ett hållbart sätt. För att ge utvecklingen av sådana produktionsprocesser en ordentlig skjuts framåt har Chalmers startat det tvååriga, tvärvetenskapliga projektet En mikrobiell produktionsplattform för en biobaserad samhällsekonomi.

Inom projektet ska forskarna utveckla biobaserade produktionsprocesser och utvärdera om de har förutsättningar att bli bärkraftiga i jämförelse med fossilbaserade motsvarigheter. De ska även identifiera vilka parametrar och processteg som har störst betydelse för att göra processerna miljövänliga och ekonomiska.

På Chalmers finns en betydande forskningstradition inom området för biobaserad samhällsekonomi – här finns både världsledande forskare och infrastruktur som möjliggör olika typer av odlingar av mikroorganismer under mycket väldefinierade förhållanden.

– Vi har tillgång till en stor mängd bioreaktorer i olika storlekar och en sofistikerad utrustning för analys och utvärdering av olika bioprocesser, säger Christer Larsson, projektledare och professor i molekylär bioteknik.

Projektet är ett gemensamt initiativ mellan två av Chalmers styrkeområden – Energi respektive Livsvetenskaper och teknik. Därigenom blir kompetenstillgången mycket bred – här finns expertis inom både processdesign, modellering och utvärdering vad gäller ekonomi, hållbarhet och miljöpåverkan.

Genom projektet kommer infrastruktur att byggas upp och göras brett tillgänglig. Det kommer också att arrangeras olika kurser, seminarier och symposium.

– Tanken är att erbjuda en samlingspunkt där olika typer av kompetenser som är nödvändiga för att utveckla en biobaserad ekonomi kan träffas och där samarbetsprojekt kan startas. Vi siktar också på att etablera samarbeten med forskare vid andra universitet och med industrin, säger Christer Larsson.

Kontaktperson
Christer Larsson, christer.larsson@chalmers.se, tel. 031-772 38 06

Sidansvarig Publicerad: to 11 aug 2016.