WASP AI logo

 

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings, Lunds och Umeå universitet. Med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Programmet kommer även att omfatta forskargrupper vid andra lärosäten.

Satsningen innehåller även ett rekryteringsprogram med attraktiva tjänster för forskare som befinner sig utomlands.

Forskningen inom WASP kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor.

Chalmers kontaktperson för WASP: vakant

Gå till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program: www.wasp-sweden.org

Sidansvarig Publicerad: on 16 mar 2022.