Chalmers IKT utbildning


Masterprogrammen

Chalmers IKT-institutioner ansvarar för de nio masterprogrammen. Alla internationella masterprogram undervisas helt på engelska och är nära kopplade till forskning. Detta resulterar i internationella högaktuella kurser i forskningsfrontlinjen.
 
  • Arbete med forskare ger studenterna en förståelse för vikten och effekterna av forskningen, samt kunskap om hur framgångsrik forskning bedrivs.
  • Arbete i gemensamma projekt med industrin ger en inblick av fördelarna med att hantera frågor och lösningar i dialog mellan akademi och industri.
 

 

Fakta och siffror

  • Totalt cirka 2000 studenter går på något av Chalmers IKT-program.
  • Inom forskarutbildningen är cirka 300 doktorander verksamma på 15 laboratorier, inom Chalmers styrkeområde IKT.
  • På Chalmers disputerar i genomsnitt 35 doktorander per år inom IKT.
  • Vi ger tre civilingenjörsprogram, två kandidatprogram och nio masterprogram inom IKT.

 

Publicerad: fr 02 aug 2019.