Samhälle och näringsliv

​Chalmers Styrkeområde IKT omfattar några av de internationellt sett starkaste forskargrupperna inom respektive fält. Chalmers har långsiktiga samarbeten med näringslivspartners och forskningsområdet IKT har resulterat i ett mycket stort antal framgångsrika spinoff-företag som för närvarande sysselsätter över 700 personer.


Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet och IKT-forskningen bidrar till hållbar utveckling inte bara nationellt utan globalt. Läs mer om hur IKT-forskningen bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.Innovationsarenan vid Chalmers representeras av en mångfald av organisationer såsom inkubatorsverksamhet, institut, riskkapitalinvesterare och entreprenörsskolor, varav de flesta stödjer spin off-företag.

 

Innovationer och entreprenörskap

Även goda idéer kan vara svåra att realisera. I olika faser krävs därför olika former av stöd för att orka driva dem ända fram till mål. Vi på Chalmers är specialister på att förvalta och utveckla kunskap. Läs mer om Chalmers Ventures och Chalmers entreprenörskola.

Stöd för nyttiggörande och innovation

Kopplat till Chalmers finns flera verksamheter som kan ge stöd i arbetet med att nyttiggöra forskning. Läs mer om Chalmers Innovationskontor och Chalmers Industriteknik.

Teknikparker 

Teknikparkerna förenar kunnande och innovationslust från företag med akademisk kompetens. I teknikparkernas kreativa miljö har ditt företag alltid nära till kunskapsresurserna - ett snabbt sätt att bygga upp konkurrenskraften. Chalmers är sedan 2009 involverade i: Johanneberg Science Park​,  Lindholmen Science Park  och Sahlgrenska Science Park​.

Center for Intellectual Property Studies

Centrum för immateriellrätt, CIP, är ett utvecklingscenter vid skärningspunktet mellan industri och akademi till stöd för kunskapsbaserade företag. CIP grundades av Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Många av vår tids centrala frågeställningar har naturliga beröringspunkter med IKT såsom förmågan att hantera klimatfrågan, snabbare och billigare kommunikation mellan människor, ökad säkerhet och personlig integritet, samhällstjänster i offentlig sektor för att nämna några.

Eftersom IKT tillhör kärnan i ett kunskapssamhälle, är vårt mål att erbjuda utbildningar och arenor för att vidmakthålla och öka industriell konkurrenskraft.

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Läs mer om Chalmers Professional Educations utbildningar inom IKT.

Publicerad: fr 02 aug 2019.