circuit board in colour, abstract image

Om Chalmers Styrkeområde IKT

Styrkeområde IKT driver forskningsinitiativ som spänner över flera inititutioner på Chalmers samt utgör en strategisk kontaktyta för våra samarbetspartners – inom områden som berör informations- och kommunikationsteknik. Målet är att bidra till ett smartare, hållbart samhälle. Genom att samla kompetenser från många olika discipliner, och i nära samverkan med samhälle och näringsliv, kan vi åstadkomma lösningar på vår tids stora hållbarhetsutmaningar.

På Chalmers bedrivs forskning som är avgörande för framtidens mycket högt ställda krav på kommunikationsteknik, komplexa tekniska system och hantering av enorma datamängder. Det digitala samhället öppnar upp för banbrytande, innovativa lösningar på vår tids stora utmaningar inom miljö, hälsa, ekonomi och välfärd. Styrkeområde IKT bidrar med forskning som möjliggör ökad autonomi i tekniska system, snabb och pålitlig kommunikationsteknik, avancerad dataanalys – och lösningar för angelägna frågor kring säkerhet, integritet och hållbarhet.

Chalmers har sedan många år en internationellt erkänd spetskompetens inom nästa generations högpresterande och energieffektiva datorsystem samt utveckling av antenner och komponenter för kommunikationssystem.
Programvara är den huvudsakliga möjliggöraren i utvecklingen av intelligenta system. Chalmersledda Software Center, ett strategiskt forskningssamarbete med programvarunäringen, tar ett framgångsrikt grepp om tekniköverföring och forskningsutbyte för att främja nordisk industriutveckling. På Chalmers finns även ett renrumslaboratorium av världsklass, som starkt har bidragit till en omfattande samverkan med ledande industri.

Styrkeområde IKT samlar främst forskare ifrån följande institutioner på Chalmers:  

 


Styrkeområde IKT har nära kopplingar till övriga styrkeområden och excellensinitiativ på Chalmers:

Styrkeområde IKT och kopplingar till 6 andra områden: energi, hälsa, material, produktion, transport, nano.

ENERGI: Smarta elnät, energieffektiv hantering av datacenter, elektronik med låg energiförbrukning

HÄLSA: Medicinteknik, sensorer, e-Hälsa, antenner för diagnostik och behandling, AI och big data

MATERIAL: Nya material för elektronik och photonik, böjbara material för elektronik

PRODUKTION: Automation, industridigitalisering

TRANSPORT: Självkörande fordon, mjukvara i fordon, AI och big data för transportsystem, data säkerhet, interaktionsdesign

NANO: nya material för elektronik, kvantdatorer

Sidansvarig Publicerad: må 06 dec 2021.