Om Chalmers Styrkeområde IKT

På Chalmers bedrivs forskning som är avgörande för framtidens mycket högt ställda krav på kommunikationsteknik, komplexa tekniska system och hantering av enorma datamängder. Målet är att bidra till ett smartare, hållbart samhälle.

Det digitala samhället öppnar upp för banbrytande, innovativa lösningar på vår tids stora utmaningar inom miljö, hälsa, ekonomi och välfärd. Styrkeområde IKT bidrar med forskning som möjliggör ökad autonomi i tekniska system, snabb och pålitlig kommunikationsteknik, avancerad dataanalys – och lösningar för angelägna frågor kring säkerhet, integritet och hållbarhet.

Chalmers har sedan många år en internationellt erkänd spetskompetens inom nästa generations högpresterande och energieffektiva datorsystem samt utveckling av antenner och komponenter för kommunikationssystem.
Programvara är den huvudsakliga möjliggöraren i utvecklingen av intelligenta system. Chalmersledda Software Center, ett strategiskt forskningssamarbete med programvarunäringen, tar ett framgångsrikt grepp om tekniköverföring och forskningsutbyte för att främja nordisk industriutveckling. På Chalmers finns även ett renrumslaboratorium av världsklass, som starkt har bidragit till en omfattande samverkan med ledande industri.


Styrkeområdets profilområden

•    Framtidens kommunikationsteknik
•    Det automatiserade samhället
•    Hållbar digitalisering
•    Utmaningar och möjligheter med Big Data

 
 
Vid Chalmers finns fyra institutioner med IKT-relaterad forskning: 

 
Styrkeområde IKT har nära kopplingar till övriga styrkeområden på Chalmers:


Publicerad: on 14 nov 2012. Ändrad: on 28 mar 2018