Wallenberg rekordsatsar på mjukvara och autonoma system

​Chalmers är ett av fyra svenska universitet som ingår i en mycket omfattande 11-årig satsning på forskning inom autonoma system och programvaruutveckling – ett strategiskt viktigt forskningsprogram för svensk industri som även innebär ett teknikskifte för hela vårt samhälle.
Forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, uppgår till enorma 1,8 miljarder kronor – en kraftfull satsning på grundforskning, forskarutbildning och rekrytering.
 
Wallenberg framhåller att satsningen ska ge Sverige en internationellt ledande position inom programmets vetenskapliga områden och på så sätt i förlängningen bidra till Sveriges konkurrenskraft som teknik- och industrination.
 
Prorektor Mats VibergForskningen inom WASP kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor.
 
– Chalmers är väl rustat för att kunna ta emot denna typ av satsningar, som spänner över flera institutioner och forskargrupper. Ämnet är centralt för styrkeområdet Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) som är inrättat bland annat för att kraftsamla vår kompetens, säger Mats Viberg, prorektor på Chalmers och professor i Signalbehandling.
 
Forskningen turboladdas
David Sands, vice styrkeområdesledare för Informations- och kommunikationsteknik på Chalmers är mycket nöjd över beskedet.
 
– Chalmers har sedan lång tid en stark position inom programvaruteknik, och bland annat en pågående uppbyggnad av forskning relaterad till självkörande fordon, så WASP-programmet passar mycket bra in i vår befintliga forskningsverksamhet, säger professor David Sands.
 
Intelligensen i autonoma system byggs ofta på stora datamängder som samlas in från omgivningen, och smarta algoritmer som leder till systemens självständiga beslut utifrån dess kontext. Programvaruutveckling är en annan stor utmaning och en central del i WASP. Systemen blir allt mer komplexa och allt mer programvara inkluderas i alla produkter, stora som små.
 
Professor David Sands– WASP kommer att turboladda vår forskning inom området Big Data och säkerställa att de smarta systemen verkligen blir smarta, samtidigt pålitliga och förutsebara, säger David Sands.
 
Forskningsprogrammet WASP är placerat vid Sveriges stora IKT-universitet, Chalmers, KTH, Linköpings- och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet.
 
– Ökad samverkan mellan de medverkande lärosätena kan lyfta oss alla, genom att vi utnyttjar våra respektive styrkor och på så sätt får mer vetenskaplig slagkraft. Sverige har en stark forskning inom IKT-området, och tillsammans kan vi nå världsklass, säger Mats Viberg.

Kontaktpersoner
David Sands, professor i Datavetenskap, 0737-207663, dave@chalmers.se
Ivica Crnkovic, Styrkeområdesledare IKT, 031-7726076, crnkovic@chalmers.se
Mats Viberg, prorektor, 070-3088123, viberg@chalmers.se
Christian Borg, presschef, 031-772 33 95, christian.borg@chalmers.se
 
 
Foto: Projekt Gulliver
Fotograf: Jan-Olof Yxell
 
 
Fakta: Internationell rekrytering och 100 nya doktorander
Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Chalmers, KTH, Linköpings- och Lunds universitet samt svenska industriföretag. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Stiftelsen står får 1,3 miljarder, resterande 500 miljoner kronor kommer från universitet och företag. Programmet löper under perioden 2015-2025.
Forskarutbildning och rekrytering blir en omfattande del av programmet. Totalt ska minst 100 doktorander antas, varav hälften ska vara industridoktorander. En industridoktorand är en doktorand som är anställd i industrin och bedriver forskarstudier motsvarande minst halvtid. Satsningen innehåller även ett rekryteringsprogram med attraktiva tjänster för forskare som befinner sig utomlands.
 

Publicerad: må 01 feb 2016.