WASP logo

WASP söker industridoktorander inom AI

​Sveriges största forskningsprogram WASP rekryterar industridoktorander inom artificiell intelligens. Sista ansökningsdag är 11 maj 2018.

Mer information på den engelska sidan >


Upp till 15 industridoktorandtjänster ska rekryteras till de fem partneruniversiteten Chalmers, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Dessutom kan ansökningar inom området omfatta tjänster på Örebro universitet.

Riktlinjer för WASP industridoktorander
Det finns en uppsättning riktlinjer för WASP industridoktorander som är viktiga att följa i ansökan. Riktlinjerna finns här.

Ansökningsprocess
Ansökan ska lämnas i en särskild ansökningsblankett och skickas in gemensamt av industriföretaget och ett universitet. Blanketten är tillgänglig här. Blanketten tillsammans med begärda CV och kursutskrift för industridoktoranden, som anges i blanketten, ska skickas till position@WASP-Sweden.se senast 2018-05-11

Information och vägledning
Det kommer att hållas ett informationsmöte för industrin i samband med AI4X-mötet i Stockholm 2018-04-11. Förutom allmän information finns det möjlighet att ställa frågor och få förslag till kontakter med universiteten. För ytterligare information och kontakt med Chalmers:
David Sands, Chalmers (dave@chalmers.se)

För ytterligare information och kontakt med övriga universitet:
Danica Kragic, KTH (dani@kth.se) Amy Loutfi, ÖrU (amy.loutfi@oru.se)
Fredrik Heintz, LiU (fredrik.heintz@liu.se) Thomas Schön, UU (thomas.schon@it.uu.se)
Helena Lindgren, UmU (helena@cs.umu.se) Karl-Erik Årzén, LU (karl-erik.arzen@control.lth.se)


Tidplan
2018-04-11 Information & Q/A Stockholm
2018-05-11 Sista ansökningsdag
2018-06-11 Beslut
2018-08-01 Tidigast start
2019-01-01 Senaste start

www.wasp-sweden.org

Sidansvarig Publicerad: må 05 mar 2018.