circuit board in colour, abstract image

Utlysning ICT Seed projects 2021

​Inbjudan att lämna projektförslag som adresserar strategiska områden inom IKT, med tvärvetenskaplig inriktning.
Important dates:
  • Submission date:  June 5th 2020
  • Notification: July, 2020
  • Expected start of the project: January 2021

Publicerad: to 07 maj 2020.