WASP logo

Ny utlysning av WASP doktorandtjänster

​Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) utlyser 22 nya doktorandtjänster, varav sju stycken hos Chalmers.

Forskningsprogrammet WASP omfattar forskning kring autonoma system som fungerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin miljö genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system av system. WASPs styrka är forskningspraxis i autonoma system och programvara till förmån för svensk industri.

Forskarskolan inom WASP är avsedd att ge de färdigheter som behövs för att analysera, utveckla och bidra till det tvärvetenskapliga området med autonoma system och programvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stöder forskarskolan aktivt ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.

Läs om de 7 doktorandtjänster som erbjuds på Chalmers >>

Sista ansökningsdag har förlängts till den 15 juni, men sökande rekommenderas starkt att skicka in sin ansökan snarast möjligt, eftersom vår interna tidplan för rekryteringen är mycket snäv.


Mer information (på engelska)

Om WASP, www.wasp-sweden.org

De totalt 22 tjänster som ingår i utlysningen >>

Om WASP forskarskola >>


Sidansvarig Publicerad: to 01 jun 2017.