Kraftfullt stöd för Chalmers industrisamverkan inom trådlös teknik

​När Chalmers två kompetenscentra Chase och GigaHertz Centrum summerar tio års verksamhet och pekar ut riktningen för framtiden vill både företagen och Vinnova vara med!
​Beskedet från Vinnova om att bevilja fortsatt finansiering för Chalmers båda kompetenscentra är ett kraftigt styrkebesked för Chalmers forskningsområde trådlösa komponenter och system. För svensk industri och konkurrenskraft är teknikområdet viktigt, och bidrar till att lösa stora samhällsutmaningar inom hälsa, energi, miljö och säkerhet.

– Det finns mycket stor potential i trådlös teknik för att möta samhällsutmaningar. Vår forskning och innovation bidrar bland annat till effektivare medicinsk diagnos och behandling, avancerade säkerhetsfunktioner inom vilt skilda områden och långsiktigt hållbara kommunikationssystem, säger Erik Ström, huvudsökande för ChaseOn – som blir det nya namnet på Chase uppföljande verksamhet.

Den unika kombinationen av akademisk excellens och nära industrisamverkan inom forskningscentra har visat sig mycket framgångsrik. Totalt 20 företag och organisationer är anslutna till fortsatta samarbeten inom ChaseOn och GigaHertz Centrum – inom telekom, försvar, fordon, rymd, medicinteknik och offentlig sektor. Bland de svenska partnerföretagen finns Ericsson, RUAG Space, Saab och Volvo Cars samt representanter från offentlig sektor som Västra Götalandsregionen. Bland de utländska partnerföretagen syns bland annat Ampleon, Infineon Technologies, Keysight Technologies och National Instruments. Dessutom deltar många små- och medelstora företag, flertalet avknoppade från Chalmers.

Ett styrkebesked
Totalt 29 kompetenscentra ansökte hos Vinnova om medel för fortsatt verksamhet, och fem stycken beviljades. Efter en omfattande utvärdering med hjälp av internationella experter valde Vinnova att stödja två av Chalmers centra. Vinnova skriver i sitt beslut att konkurrensen varit hård då många av ansökningarna bedömdes vara av mycket god kvalitet. ChaseOn och GigaHertz Centrum får nu finansiering från Vinnova med 70 miljoner kronor under perioden 2017-2021. Samtidigt bidrar Chalmers och partnerorganisationerna med kontanter och naturainsatser om över 200 miljoner kronor.

– Vinnovas beslut är ett styrkebesked för Chalmers forskning och visar på den strategiska betydelsen för Sverige att förstärka sin ledande ställning inom mikrovågselektronik och smarta antennsystem, säger Paul Häyhänen från RUAG Space, styrelseordförande i Chase.

Prof Jan Grahn– Vi på Chalmers gläder oss över Vinnovas beslut att stödja både GigaHertz Centrum och ChaseOn. Vi ser fram emot att forska med företag från flera olika trådlösa branscher inom en av de största enskilda svenska satsningarna inom området hittills, säger Jan Grahn, föreståndare och huvudsökande för GigaHertz Centrum.

Internationellt attraktiva
Göteborg utgör ett internationellt konkurrenskraftigt kompetensnav inom mikrovågsteknik. På Chalmers arbetar drygt hundra forskare med utveckling relaterad till tekniken, alltifrån komponenter, enheter, system och tillämpningar. Vidare sysselsätter teknikområdet över 5000 personer i regionen, i stora företag som exempelvis Ericsson, RUAG, Saab, och i ett flertal mindre företag.

– Vi kan nu fortsätta de framgångsrika satsningarna på Chalmers kompetenscentra där vi samlar forskningsresurser i dessa nyckelområden för ett nära samarbete mellan industri och Chalmers. Det stora intresset från internationella företag är en konkret kvittens på att vi är attraktiva på global nivå, säger Peter Olanders från Ericsson, och styrelseordförande i GigaHertz Centrum.


Kontakt:
Professor Jan Grahn, GigaHertz Centrum, jan.grahn@chalmers.se, 0730-34 62 99
Professor Erik Ström, ChaseOn, erik.strom@chalmers.se, 031-772 51 82


 


Chalmers Antenna Systems Excellence Centre

GigaHertz CentrumSidansvarig Publicerad: ti 21 jun 2016.