​​

Erik Ström blir ny styrkeområdesledare för IKT

​Vid årsskiftet tar Erik Ström över som ledare för Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik, IKT, när Ivica Crnkovic förordnande löper ut. 
Styrkeområde IKT har starkt bidragit till Chalmers tillväxt inom artificiell intelligens och autonoma system de senaste åren, bland annat genom Chalmers medverkan i forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, och inte minst genom etablerandet av Stiftelsesatsningen Chalmers AI Research Centre, CHAIR.

Erik Ström framhåller IKT som själva motorn för smarta system, det gav han uttryck för under höstens William Chalmersföreläsning. Ett utdrag från föreläsningen finns i videon ovan.
– IKT erbjuder en viktig nyckel till hållbar utveckling inom många områden, allt från energi, transport, hälsa, produktion och mer. Jag vill gärna bidra till att utveckla det arbetet på Chalmers, säger han.

Erik Ström är professor i Kommunikationssystem och centrumföreståndare för ChaseOn, ett av Chalmers mycket framgångsrika kompetenscentrum som har drivits i snart 15 år. Hans forskning inkluderar bland annat fordonskommunikation för trafiksäkerhet, och han har tidigare varit involverad i ledningen av SAFER och styrkeområde Transport.
– Genom styrkeområdet fick jag ett nätverk som jag haft glädje av, jag har lärt mig nya saker men även fått kontakter för att starta nya projekt – både på Chalmers och med aktörer inom industrin.

I januari kliver han på det nya uppdraget som styrkeområdesledare och inledningsvis fokuserar han på att komma in i uppdraget och se hur det fungerar.
– Den nuvarande SO-ledningen har gjort ett mycket bra arbete, bland annat med stora satsningar som CHAIR och WASP. Under 2021 kommer jag att få arbeta parallellt med vice-SOL Giuseppe Durisi, vilket är värdefullt för kontinuitet och ett bra överlämnande. 

Erik Ström ser också fram emot samarbeten med övriga styrkeområden.
– IKT är ett område med kopplingar till flera olika styrkeområden och där finns oändliga möjligheter, det känns väldigt spännande, säger han.Kontakt: Erik Ström, professor i Kommunikationssystem på institutionen för Elektroteknik.  

William Chalmersföreläsningen i sin helhet kan ses här:


Sidansvarig Publicerad: to 10 dec 2020.