C3SE datorhall

En samlad e-infrastruktur placerar Chalmers i framkant

​Chalmers har fått en ny e-infrastruktur. Eller rättare sagt, har beslutat att slå ihop ett flertal resurser till en samlad kontaktpunkt för forskningens behov av digitala infrastrukturer, att hantera och tillgängliggöra forskningsdata, stora beräkningar och visualisering. Med e-Commons går Chalmers före in i framtiden.
Nya digitala verktyg revolutionerar forskningen – en utveckling vi ännu bara sett början av. Universitet som lyckas nyttja och utveckla dessa möjligheter effektivt kommer att ha en stor konkurrensfördel framöver. Det handlar bland annat om att kunna tillgodose behoven av lagring, hantering och analys av stora datamängder och storskaliga simuleringar. Dessutom ökar kraven på tillgängliga och återanvändbara data från offentligt finansierad forskning. 

– Idag är infrastrukturen utspridd vilket innebär att forskare som har behov av simuleringar går till ett superdatorcenter och gör sin grej där, sedan till en annan infrastruktur för att göra sin visualisering, och ytterligare andra resurser för lagring, arkivering och att tillgängliggöra data. Det är väldigt tidskrävande och det uppstår många hinder på vägen, säger Lars Börjesson, rektors rådgivare för nationell och internationell forskningsinfrastruktur.

– När vi slår ihop resurserna kan forskaren få helhetshjälp med projektet. De får rätt experthjälp med hela kedjan vilket gör det betydligt enklare. Vi kan helt enkelt introducera de digitala verktygen mycket snabbare i alla forskningsområden.

Chalmers är inte ensam om att ha sin e-infrastruktur utspridd på flera funktioner. Så ser det ut på nästan alla lärosäten. 

– Det finns vad vi kan se inget annat universitet i Europa som har tagit det här steget och börjat bygga en helhet kring e-infrastruktur. Men behovet finns, både nationellt och internationellt – och det ligger högt upp på agendan. Men det tar tid att införa.

Lars Börjesson har som Chalmers representant i nationella och europeiska organ bra koll på vad som är på agendan. Mycket av idéerna bakom Chalmers e-Commons är hämtade från diskussionerna på nationell och europeisk nivå. Ett sådant organ är e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG), som under ett antal år leddes av en svensk forskare – Sverker Holmgren. 

En drömrekrytering
Sverker Holmgren är professor i teknisk databehandling och även nyrekryterad föreståndare för Chalmers e-Commons. Utöver sin tid som ordförande för e-IRG har han även varit föreståndare för den nationella e-infrastrukturen SNIC, arbetat på Nordforsk med ansvar för det nordiska samarbetet inom e-vetenskap och medverkat i statliga infrastrukturutredningar. Det låter som en drömrekrytering, och det är ömsesidigt. Sverker Holmgren har arbetat visionärt med frågorna om e-infrastruktur under många år, men nu är det dags för verkstad.

Sverker Holmgren. Foto: Terje Heiestad– Chalmers styrka ligger i det omfattande förarbetet, en process som är väl förankrad i verksamheten, och med ett rektorsbeslut där strukturen är väl definierad och genomarbetad. Jag tror inte att något annat lärosäte har kommit lika långt, varken i Sverige eller internationellt. Så förutsättningarna är goda, men det betyder inte att arbetet kommer att vara enkelt, säger Sverker Holmgren med ett leende.

De främsta utmaningarna ligger inte i tekniken, eller att bygga infrastrukturer. Det gäller att få ihop ett antal olika resurser och verksamheter, med tämligen olika format och bakgrund, så att de samverkar på bästa sätt för att bygga den här integrerade horisontella strukturen efter forskningens behov.

– Nästan alla forskningsområden har antingen insett, eller är på väg att inse – de behöver ett spann av infrastrukturresurser, hela kedjan. Det är där som e-Commons behövs, då ska man som forskare inte behöva vända sig till fem olika ställen, som dessutom idag pratar olika språk och använder olika format.

Många initiativ pågår nu
Både på nationell och europeisk nivå är planerna igång i den här riktningen. Planeringen av en European e-infrastructure Commons startade under Sverker Holmgrens ledning av e-IRG, och därtill driver sedan EU-kommissionen kraftfullt frågor om delning av forskningsresurser och öppen vetenskap, vilket kräver en digital plattform. Det har mynnat i initiativet European Open Science Cloud (EOSC), som EU lägger stora resurser på.

På nationell nivå finns det krafter som driver på en sammanslagning av de fyra nationella e-infrastrukturerna: SNIC, Sunet, Svensk nationell datatjänst (SND), samt känsliga registerdata. I början av maj annonserade regeringen ett uppdrag till Tobias Krantz, som ska lämna förslag på implementering.

– Våra ambitioner med e-Commons är helt i linje med de nationella och europeiska planerna. Vi ligger väl till på Chalmers, har redan tankesättet och har börjat att implementera det, säger Lars Börjesson. 

Text: Malin Ulfvarson
Foto: (C3SE) Anna-Lena Lundqvist, (Lars Börjesson) Jan-Olof Yxell, (Sverker Holmgren) Terje Heiestad.


Inkluderas i Chalmers e-infrastructure Commons:
  • C3SE, Chalmers Centre for Computational Science and Engineering.
  • e-science centre, användarstöd
  • Representanter från Biblioteket/CLS, IT-avdelningen och arkivet, och kopplingar till dessa verksamheter
  • Data Science Research Engineers
  • SNICs nationella AI/ML resurs
  • Visualiseringsexpertis, InfraVis, Visual Arena
  • Kopplingar till Chalmers AI Research Centre (CHAIR) samt Data factory på Lindholmen


Kort bio, Sverker Holmgren
Professor i teknisk databehandling vid Uppsala universitet, där tidigare föreståndare för den strategiska forskningssatsningen eSSENCE och projektledare för lärosätets forskningsdataprojekt. Tidigare ordförande för European e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) samt föreståndare för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).


Sidansvarig Publicerad: ti 30 nov 2021.