Tre vägarbetare med en drönare i luften.
Situationer där människor och drönare samspelar kommer att öka allt mer och drönare kan hjälpa oss med alla möjliga aktiviteter. Självstyrande, autonoma drönare transporterar redan varor, sannolikt kommer de snart att arbeta på byggarbetsplatser, släcka bränder, städa våra städer och assistera människor med funktionsvariationer.

En framtid med ”sociala drönare”

​Drönare förväntas bli ett allt vanligare redskap i vår vardag. I ett nytt forskningsprojekt, som leds av Morten Fjeld, kommer forskare från Chalmers undersöka hur sociala drönare bäst ska användas och regleras för att gynna enskilda individer och samhället i stort.
​Sociala drönare förväntas ingå i samhällets system på samma sätt som bilar och tekniska hjälpmedel gör i dag. De kan också komma att bli en slags personliga följeslagare och hjälpredor. Men hur kan ett sådant samspel se ut? Forskarna i projektet ska undersöka hur den utvecklingen påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort med till exempel lagar, policys och utbildning.

Några av frågorna som forskarna ställer är: Hur kan vi designa “sociala drönare” och deras användning så att de förbättrar tillvaron för individer och samhället? Är tekniken över huvud taget användbar eller är riskerna större än fördelarna?

Projekt: The Rise of Social Drones: A Constructive Design Research Agenda
Morten Fjeld, professor på institutionen för Data- och informationsteknik*
Sara Ljungblad, lektor på institutionen för Data- och informationsteknik*

Ingår i nationellt forskningsprogram
Projektet ingår i det nationella forskningsprogrammet, WASP-HS, där förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet som är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år. Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.

Läs pressmeddelandet från WASP HS:

16 projekt inom AI och autonoma system får anslag
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden.
http://wasp-hs.org


*Institutionen för Data- och informationsteknik är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet.


Sidansvarig Publicerad: ti 17 sep 2019.