Chalmers partner i AI Innovation of Sweden

​Onsdagen 6 februari lanserades den nationella satsningen AI Innovation of Sweden, med bas hos Lindholmen Science Park. Chalmers är medgrundare i satsningen, som från start inkluderar ett 40-tal organisationer och företag från näringsliv, offentlig sektor och akademi.
AI Innovation of Sweden är en nationell mobilisering med ambition att fungera som motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data mellan aktörer i olika branscher, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. 

– Chalmers satsar stort inom AI och mobiliserar våra resurser inom artificiell intelligens, till stor del finansierat av Chalmers stiftelse. Vår medverkan i AI Innovation of Sweden ger oss tillgång till forum och nätverk, och inte minst data intressanta ur forskningssynpunkt, samtidigt som vi kan bidra med viktig expertis, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.

AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser. Genom så kallade ”data factory” ska stora mängder data göras tillgängliga på ny och unika sätt, och via så kallade ”co-location sites” är målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang. Den första samarbetsytan är inrymd i Ericssons lokaler på Lindholmen i Göteborg. Planen är att öppna liknande noder i Malmö och Stockholm. 

– Chalmers strategiska samarbete med AI Innovation of Sweden kommer att ske genom Chair på ett sätt som ska gynna forskare vid Chalmers, svensk industri och det svenska samhället generellt, säger Ivica Crnkovic, centrumföreståndare för Chair, Chalmers AI Research Centre.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB och bland några av samarbetspartnerna förutom Chalmers finns Rise, Astrazeneca, Sahlgrenska sjukhuset, Volvo-koncernen, Zenuity, Sveriges kommuner och landsting samt Skatteverket.​
Läs mer på www.ai.se​.

Kontakt:
Ivica Crnkovic​, tf centrumföreståndare Chair, styrkeområdesledare inom Informations- och kommunikationsteknik.

Text: Malin Ulfvarson
Bild: Lindholmen Science Park

Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2019.