Chalmers bidrar till Big Data-forskningen i Bulgarien

​Den 7 oktober lanserades ett nytt europeiskt excellenscentrum inom Big Data och artificiell intelligens. Gate Institute är beläget i Sofia, Bulgarien och drivs i partnerskap mellan Sofia University, Chalmers och Chalmers Industriteknik.

​Satsningen görs genom en sjuårig finansiering från EU:s program Horizon 2020 Widespread, som syftar till att främja kompetens och innovation över hela Europa och därmed stärka europeisk konkurrenskraft och förmåga att möta samhällsutmaningar. Målet är att bygga forskningskapacitet och främja innovationskraft.

Graham Kemp vid institutionen för Data- och informationsteknik på Chalmers har arbetat med förberedelser och ansökan sedan 2017 är mycket nöjd över att institutet nu har lanserats.

Graham Kemp.– Vi ser en möjlighet att dela kunskap och erfarenheter inom ett område som utvecklas extremt snabbt. Vårt deltagande i Gate kommer att leda till större internationellt genomslag, perspektiv och interaktion. På längre sikt kommer Gate Institute att bli en stark partner för samarbete i Östeuropa, säger Graham Kemp.

Forskningen är inriktad mot fyra prioriterade tillämpningsområden, framtidens städer, intelligent samhällsstyrning, smart industri och digital hälsa. Gate kommer på sikt att sysselsätta över 100 forskare samt installera tre nya forskningslabb vid Sofia universitetet, City Living Lab, Digital Twin Lab, i mångdisciplinär samverkan med industrin, samt Virtual Reality and Big Data Visualisation (Open Visualisation Lab).

Gate Institute kommer, som enda östeuropeiska Big Data excellenscentrum, att utgöra en kugge i ett europeiskt nätverk med mer än 50 Big Data-centrum. Gate utgör därmed en strategiskt viktig roll i att utöka nätverket och bidra med kunskapsöverföring och innovation som ska ge utväxling inte bara på nationell eller regional nivå, utan för hela Europa. Gate kommer att fungera som ett nav som samlar och förenar alla med intresse för forskningsfrågorna – akademi, samhälle, näringsliv och offentlig sektor.


Länk till Gate Institute webbplats: www.gate-coe.eu 


Gate-projektet är finansierat av Europeiska unionens Horizon 2020 WIDESPEAD-2018-2020 TEAMING Fas 2-program med avtalsnummer 857155.Bildtexter

Gruppbild: Deltagare i Gate kickoff den 7 oktober 2019, i Sofia, Bulgarien. Bakre rad från vänster: Oana Radu (Research Executive Agency, European Commission), Ales Fiala (Research Executive Agency, European Commission), Boyan Stefanov (Sofia University), Eleonora Getsova (Sofia University), Nils Munk Wirell (Chalmers Industrial Technology), Camilla Johansson (Chalmers Industrial Technology), Yannis Patias (Sofia University), Iva Krasteva (Sofia University), Petya Stancheva (DG RTD, European Commission), Vassil Vassilev (London Metropolitan University)
Främre raden från vänster: Irena Pavlova (Sofia University), Dag Wedelin (Chalmers University of Technology), Graham Kemp (Chalmers University of Technology), Ivica Crnkovic (Chalmers University of Technology), Sylvia Ilieva (Project Coordinator, Sofia University), Golaleh Ebrahimpur (Chalmers Industrial Technology), Magda De Carli (DG RTD, European Commission), Dessislava Petrova-Antonova (Sofia University).


Presskonferens: Eleonora Getsova modererar presskonferensen med (sittande, från vänster till höger) Magda De Carli (EU-kommissionen), Sylvia Ilieva (projektkoordinator, Gate, Sofia University), Anastas Gerdjikov (rektor, Sofia University), Golaleh Ebrahimpur (Chalmers Industriteknik) och Ivica Crnkovic (Chalmers).


Publikbild: Öppningsevenentet för Gate hölls i Ceremonial Hall, Sofia University St. Kliment Ohridski.


Fotograf: Oleg Konstantinov


Sidansvarig Publicerad: må 14 okt 2019.