CHAIR - Chalmers AI Research Centre

Chalmers AI Research Centre

​Med planerad lansering den 1 januari 2019 kommer Chalmers nya AI Research Centre, CHAIR, att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. Syftet med centret är att bedriva världsledande forskning till gagn för både industri och offentlig sektor. Forskningsområdena kommer att vara nära kopplade till branschparternas behov.

Vi arbetar nu med att upprätta en organisation och verksamhet i enlighet med Chalmers riktlinjer för centrumbildningar, samt dialog med potentiella parter. Vi har utsett en interimskommitté, en styrgrupp och en operativ organisation. Vi utser också en rådgivande nämnd med nationella och internationella framstående forskare. 
Läs mer om Chalmers AI Research Centre på www.chalmers.se/chair

Chalmersstiftelsen medfinansierar det nya AI-centret. Läs mer i pressmeddelandet från juni 2018: Chalmers gör stora investeringar i AI

Sidansvarig Publicerad: fr 01 feb 2019.