2020 års beviljade seed-projekt

​​6 projekt har beviljats medel i Styrkeområde IKT:s Seed-utlysning för 2020.
​Cirka 1,5 MSEK har fördelats till de 6 beviljade förslagen. Kriterierna för urvalet framgår i utlysningen.

Jiajia Chen, Xiaobo Qu and Lei Chen
i-ONet: Intelligent Optical Networks for Connected Road Users towards Vision Zero

Beata Stahre Wästberg, Vasilis Naserentin, Marco Adelfio and Monica Billger
SCENDA: Scenario visualization of environmental data in compact cities

Rui Lin, Lena Wosinska and Magnus Karlsson
E2MEN: Error control and Encoding Multiplexing Enabled Non­collision Optical Interconnects

Rebecka Jörnsten and Claes Strannegård
Explainable Neural Networks

Xuezhi Zeng and Christian Fager
Experimental investigation of a 5G measurement platform for medical diagnostics.

-----
Nedan är länk till utlysningen (deadline har passerat)

Logga for Chalmers styrkeområde Informations- och kommunikationsteknikSidansvarig Publicerad: må 09 sep 2019.