Sammankopplad värld


Chalmers bedriver framstående forskning inom områden som antennsystem, kommunikationssystem, mikrovågselektronik, fotonik och Software Engineering.

Profilledare styrkeområde IKT - Sammankopplad värld

Dan Kuylenstierna, forskarassistens, Mikrovågselektronik

Morten Fjeld, biträdande professor, Human Computer Interaction

Publicerad: ti 19 jan 2016. Ändrad: on 23 mar 2016