Hållbar digitalisering


Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig ingrediens i en hållbar framtid och är samtidigt en kritisk infrastruktur som måste skyddas och bevaras om dess tillväxt och genomgripande förmåga är att kunna möta våra framtida behov.

Hållbar digitalisering omfattar tillämpningen av IKT-forskning på hållbar utveckling, såsom energibesparingar genom autonom smart hantering av energiförbrukning, skapande av effektivare transportsystem, och även skyddandet av de beräkningsinfrastrukturer som vi alltmer är beroende av för alla aspekter av det moderna livet.

Chalmersforskare svarar på nyckelfrågor som:

  • Hur designar vi mer energieffektiva datorsystem, från komponenter, till program och nätverk?
  • Hur kan vi bättre förstå när IKT utgör ett hinder för hållbart boende och hur utformar vi IKT för att hjälpa människors övergång till en mer hållbar livsstil?
  • Hur skyddar vi kritisk digital infrastruktur som internet och våra smarta enheter från alltfler och allvarliga cyberattacker?
  • Hur åtnjuter vi de insikter som kan erhållas från stora mängder insamlad data, såsom från personlig service och vård, samtidigt som vi skyddar privatlivets integritet?

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.