circuit board in colour, abstract image

Big Data

 
Läs mer om våra aktiviteter inom Big Data på de engelska sidorna: www.chalmers.se/bigdata

Den snabba utvecklingen av datorkapacitet, nätverk och tillgång till enorma datamängder förändrar förutsättningarna för forskning inom många olika discipliner. För att kunna dra full nytta behöver forskningen utveckla nya forskningsmetoder som grundar sig på analys av och lärande från stora datamängder. I populära termer ofta kallad "the Big Data challenge". Potentialen är stor men kommer inte utan utmaningar.
 
Syftet med BigData@Chalmers är att underlätta tillgången till expertis och användning av informations- och kommunikationsteknik och e-vetenskap med koppling till data science. Chalmerssatsningen inkluderar en gemensam resurspool av dataanalytiker och applikationsexperter, samt gemensamma disciplinöverskridande aktiviteter inom Chalmers forskningsmiljö.
 

Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.