WASP AI logo

 

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings, Lunds och Umeå universitet. Med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Programmet kommer även att omfatta forskargrupper vid andra lärosäten.

Satsningen innehåller även ett rekryteringsprogram med attraktiva tjänster för forskare som befinner sig utomlands.

Forskningen inom WASP kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor.

Samverkan med svensk industri
Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, universiteten och svenska industriföretag. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Stiftelsen står får 1,3 miljarder, resterande 500 miljoner kronor kommer från universitet och företag.

En viktig del i forskningsprogrammet är att bygga en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk ledande industri. Ett exempel är den forskarskola som ska drivas i samarbete med industrin. Totalt ska minst 100 doktorander antas, varav hälften ska vara industridoktorander. En industridoktorand är en doktorand som är anställd i industrin och bedriver forskarstudier motsvarande minst halvtid.

Infrastruktur som demonstrationsplattformar och nationella demonstrationsarenor är andra inslag i samarbetet.

Chalmers kontaktperson för WASP: Ivica Crnkovic. ivica.crnkovic@chalmers.se

Gå till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program: www.wasp-sweden.org

Publicerad: fr 23 okt 2015. Ändrad: on 05 jun 2019