Automatiserat samhälle

Autonoma system är en vetenskapligt utmanande revolutionerande teknik som i grunden kommer att förändra samhället och industrin. Programvara, modeller och algoritmer är en stor och snabbt ökande del i utvecklingen av nästan alla tekniska system, inklusive autonoma system, och det finns ett stort behov av att hantera denna komplexitet för att säkerställa funktion och minska utvecklingskostnader.

Tillämpningarna omfattar samverkande fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens att uppnå självständighet i interaktionen med människor.


Sidansvarig Publicerad: må 01 nov 2021.