Centrumbildningar

 

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet.
 
Centrum med Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik som värd:
Antennforskningscentrum ChaseOn (webbplats endast på engelska)
ChaseOn bedriver forskning i samverkan mellan Chalmers och företagspartners. Inriktningen är tillämpad forskning inom antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling. Projekten väljs utifrån industrins och samhällets behov samt för global hållbarhet.

Chalmers Artificial Intelligence Research Centre, CHAIR
CHAIR kommer att öka Chalmers expertis och excellens inom artificiell intelligens. Målet är att bygga upp en unik AI-kompetens inom forskning, utbildning och innovation. Forskningsprojekten är nära kopplade till behoven hos centrets samarbetspartners inom industrin.

Digital Twin Cities Centre
Centrumet syftar till att etablera Digital Twin Cities som grunden för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och inkluderande svenska städer och regioner.

Fiber Optic Communications Research Centre, Force (webbplats endast på engelska)
Force är ett chalmersbaserat centrum med syfte att koordinera all relevant forskning kring optisk fiberkommunikation. Forskningen är tvärdisciplinär och omfattar för närvarande medarbetare vid tre olika institutioner, och spänner över hela kedjan från komponenter till system och från analys till experiment.

GigaHertz centrum (webbplats endast på engelska)
GigaHertz centrum är ett internationellt konsortium mellan Chalmers tekniska högskola och industrin i syfte att snabbare ta forskningen i mikrovågs-, mm-vågs och terahertz-teknologier till nyttiggörande inom trådlös kommunikation, försvar, säkerhet och rymd. GigaHertz centrum är ett Vinnova Vinn Excellence centrum år 2007–2016.

Software Center
Software Center arbetar i ett strategiskt partnerskap med industrin för att snabba på införandet av nya metoder för programvaruteknik.

 
Centrum med kopplingar till Styrkeområde Informations- och kommunikationsteknik:
 
WACQT | Wallenberg Centre for Quantum Technology
Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) är ett 12-årigt forskningsprogram med finansiering på 1 miljard kronor som syftar till att ta svensk forskning och industri kvantteknologins framkant - ett mycket snabbt växande teknikområde.

Safer, fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har 34 partners från akademi, industri och samhälle.

Medtech West – samverkansplattform för medicinteknisk FoU (webbplats endast på engelska)
MedTech West är en samverkansplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicintekniska lösningar. Vi initierar, underlättar och främjar ökat forskningssamarbete mellan hälso- och sjukvårdssektorn, industrin och akademiska forskare. Vi tar oss an verkliga kliniska behov i samarbete med relevant klinisk personal.

Swedish Electromobility centre
Electromobility centre är ett nationellt kompetenscentrum för el- och hybridfordon och en bas för samverkan mellan akademi och industri. Centrumets forskning berör systemstudier, elektriska maskiner, energilagring samt fordonsanalys. Vi leder forskarutbildningar, ett doktorandnätverk, bränslecellsaktiviteter och är värd för omvärldsbevakning.

Chalmers grafencentrum
Chalmers grafencentrum omfattar flera grafenrelaterade forskningsprojekt som finansieras av EU och inhemska källor, inklusive Graphene Innovation Lab som riktar sig till industrin. Det innefattar bland annat produktion och karaktärisering, högfrekvent elektronik, optoelektronik, batterier, sensorer, kompositer och modellering.

Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är en nationell anläggning för radioastronomi som drivs av Chalmers på uppdrag av Vetenskapsrådet. Anläggningen ligger på Onsalahalvön, 45 kilometer söder om Göteborg. Med hjälp av radioastronomi utforskas stjärnor och galaxer. Forskarna studerar även jordytan och jordens atmosfär.

Publicerad: to 12 mar 2020.