Machine Learning Hack för Hållbarhet

Hackaton


Parallellt med initiativseminariet i Chalmers kårhus arrangerar vi en spännande hackaton i samarbete med IT-gymnasiet – Machine Learning Hack för Hållbarhet.

Eleverna medverkar i denna viktiga utmaning inom teknikens framkant och de kommer att utveckla och presentera sina idéer under seminariet. Med hjälp av färdiga maskininlärningsbibliotek och ett Google AIY Voice kit, får de i uppdrag att föreslå tillämpningar som på olika sätt kan gynna hållbar utveckling. Vinnarlaget presenterar sin idé på scenen i hörsal Runan i slutet av dagen.

Alla deltagare är välkomna att besöka vårt hackaton under pauserna och titta på vad kommande generations dataingenjörer arbetar för vår hållbara framtid.

Aktiviteten har möjliggjorts genom medel från Chalmers stiftelse.

Publicerad: on 21 mar 2018.