Labbprov i närbild.

Strategiska aktiviteter

Styrkeområde Hälsa och teknik bidrar till att stimulera mångdisciplinär samverkan, dels mellan Chalmers olika institutioner men även extern samverkan med akademi, sjukvård och näringsliv inom hälsoområdet. Aktiviteterna inkluderar både forskning, utbildning och nyttiggörande. 

Målet för styrkeområdets verksamhet är att främja Chalmers bidrag till ny kunskap och innovation som adresserar samhällets stora utmaningar inom vård och hälsa.

Styrkeområdet arrangerar gemensamma seminarieserier och workshops. Det återkommande Initiativseminariet Engineering Health genomförs i samarbete med Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. 

Styrkeområdet erbjuder också stöd till ansökningar och koordinering av centrumansökningar eller liknande aktiviteter som främjar samverkan mellan forskargrupper och med omvärlden.

Sidansvarig Publicerad: ti 12 jan 2021.