Kvinna som går nedför trapporna i ett trapphus.

System och miljöer för hälsa och vård

Hälso- och sjukvårdssystem över hela världen står inför stora utmaningar. En ökad andel äldre och migration ger en förändrad demografi där behoven av hälsa och vård förändras på samhällsnivå. Kraven och förväntningarna från invånare och samhället förändras också och systemen för hälsa och vård tvingas ofta leverera mer med samma resurser. Den tekniska och medicinska utvecklingen gör att fler sjukdomar kan behandlas framgångsrikt och allt fler sjukdomar som tidigare var dödliga är idag möjliga att leva med, dock i kroniska och ofta komplexa tillstånd. För att möta dessa utmaningar krävs omställningar av system som tar helhetsgrepp och kombinerar tjänster, organisation, teknik, infrastruktur och byggd miljö på nya integrerade sätt.

På flera av Chalmers institutioner bedrivs forskning som berör innovativ och hållbar utveckling av system och miljöer för hälsa och vård. Arbetet bygger på en tradition av behovsanpassad och multidisciplinär forskning i tätt samarbete med praktiken. Det kan röra sig om teknik, arkitektur, samhällsplanering, organisation och ledning – ofta i samverkan och i spannet mellan hälsofrämjande och förebyggande insatser i vardagen till högspecialiserad vård på sjukhus.

Gemensamma teman i forskningen är 
1) design av system och miljöer utifrån individens och samhällets behov
2) systemansats som inkluderar flera nivåer och parter
3) hur man kan driva innovation inom hälsa och vård samt implementera befintliga lösningar så att de kommer samhället till godo. 

Profilområdets mål är att etablera en multidisciplinär forskningsagenda för innovativa och hållbara system och miljöer för hälsa och vård. Vi vill etablera en plattform för forskning, utveckling och innovation i tätt samarbete mellan praktik och forskning .

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.