Modell över ergonomiska maskinrum.

Prevention, livsstil och ergonomi

Så kallade icke-smittsamma sjukdomar (på engelska non-communicable diseases, NCD) som cancer, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och allergi, står tillsammans för över 70 procent av dödsfallen över hela världen. Livsstil, kost och fysisk aktivitet spelar en mycket viktig roll för att säkerställa god hälsa under människans hela livslängd. Samtidigt utvecklas arbetsplatser, städer, hem och miljö snabbt, vilket ger nya beteenden, arbetssätt, sätt att leva och interagera med teknik och andra människor. Dessa förändringar är ibland förknippade med oförutsedda hot mot arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. 

Med en åldrande befolkning kommer antalet människor som behöver hjälpmedel öka och parallellt ställs tydligare krav på tillgänglighet och säkerhet för personer med funktionsvariationer – vilket har inverkan på utformningen av byggnader, allmänna utrymmen och produkter. Alla dessa utmaningar kräver nya tillvägagångssätt för att förbättra förebyggandet av sjukdomar och skador, samt för att främja välbefinnande. 

Chalmers bedriver forskning inom många discipliner med stor potential att möta moderna hälsoutmaningar på dessa områden. Denna profil har som ambition att kraftsamla och främja Chalmers forskning inom förebyggande och hälsofrämjande beteenden och tekniska lösningar, i både vardag och arbetsliv. Det kombinerar bland annat kompetenser inom arkitektur, produktdesign, ergonomi, arbetsorganisation, livsmedelsvetenskap, Data Science, AI, vatten och luftföroreningar. 

Utveckling och implementering av ny teknik, nya tillvägagångssätt och tekniska lösningar kommer att utgöra kärnan i Chalmers verksamhet inom profilområdet.​​

Sidansvarig Publicerad: ti 07 sep 2021.