Man med tankestyrd protesarm från Chalmers.

Medicinteknik

Nya tekniska lösningar kommer att spela en nyckelroll för att förbättra både högspecialiserad vård och distribuerad vård men kommer också att användas av friska människor i förebyggande syften och för att förbättra allmänhälsan. Ny teknik erbjuder också ökad livskvalitet för patienter och möjlighet att delta mer i sin egen diagnos, övervakning och behandling.

Hälsovårdskostnaderna stiger i relation till BNP på grund av en åldrande befolkning samt att vi idag har teknik för diagnos och behandling av många tidigare obehandlade sjukdomar. Samtidigt erbjuder nya tekniker en effektivare patientvård som också är mer kostnadseffektiv för samhället och för hälso- och sjukvårdssektorn. 

Chalmers har en internationellt stark forskningsmiljö inom medicinteknik, exempelvis inom biomekanik, kärlkirurgi, benförankrade hörapparater, AI, AR och bildanalys, nya framväxande metoder för diagnostik och behandling inklusive både mikrovågsteknologi och MEG samt biosensorer.
För att nå framgång krävs ett omfattande samarbete mellan många olika intressenter, inklusive akademi, vårdgivare och industri. För att bygga den nödvändiga mångvetenskapliga strukturen som krävs behövs en gemensam vision, stort förtroende och inte minst hög kompetens hos alla involverade parter.

Viktiga aktörer som profilområdet kommer att samverka med är forskningscentrumet MedTech West, Sahlgrenska Science Park samt Smart Textiles i Borås.​​

Sidansvarig Publicerad: må 09 aug 2021.