Två forskare i labbrockar tittar på ett labbprov.

Infektion, diagnostik och läkemedelsleverans

Med de snabbt växande problemen relaterade till multiresistenta bakterier, och den ständiga risken för pandemier orsakade av nya varianter av virus, utgör detta område en stor global utmaning. Samtidigt utvecklas nya läkemedel som ofta har det gemensamt att de kräver nya och avancerade vägar att nå sitt mål. Oavsett sjukdom, är leveransprincipen ofta inspirerad av hur bakterier och virus infekterar celler, men med syftet att göra sjuka celler friska.  

Som teknisk högskola tillhandahåller Chalmers tekniker som kan bidra både till att förbättra diagnostisering av infektioner och många andra sjukdomar, och vi jobbar med analytisk och avbildande instrumentering för analys av nanopartiklar designade för läkemedelsleverans. Ett exempel på hur vi på bred front angriper den här typen av samhällsutmaningar illustreras av att vi, å ena sidan, utvecklar molekylära verktyg för att identifiera och behandla resistenta bakterieinfektioner, samtidigt som våra forskare även studerar utformning av sjukhusmiljöer för att begränsa spridningen av bakterier mellan patienter och från patienter till personal. En samverkan med samma bredd sker också inom virusdiagnostik, förbättrade vaccinationsstrategier och nya metoder för läkemedelsleverans, vilket också involverar samverkan med regionala och nationella industriella aktörer.

En viktig uppgift för styrkeområdets profil är att fungera som en naturlig kontaktpunkt mellan forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och kliniker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset – i nära samverkan med befintliga aktörer som till exempel Center for Antibiotic Resistance Research (CARe) och AstraZeneca.​​

Sidansvarig Publicerad: fr 10 dec 2021.