Mänsklig genomkod som övergår i binära ettor och nollor.

Digitalisering, Big Data och AI

Digitalisering driver innovation inom medicin och sjukvård och bidrar till att automatisera och stödja behandlingsflöden samtidigt som tillgång till alltmer data och mer intelligenta analysmetoder skapar nya möjligheter. Ökad tillgång på och mängd data, så kallad ”Big Data”, och nya analysmetoder, allt oftare baserad på Machine Learning och Artificiell Intelligens (AI), ger nya möjligheter men också nya utmaningar att hantera. Potentialen är stor och dessa nya digitala tekniker kan bidra till effektivare vårdsystem men även helt nya verktyg för prevention, individanpassning, övervakning och diagnos.

På Chalmers institutioner finns forskare med expertis inom viktiga tekniker och processer inom maskininlärning, artificiell intelligens, allmän datavetenskap, säkerhet och mjukvaruteknik, intelligenta agenter, bildanalys/medicinsk avbildning som kompletteras av grupper som tillämpar dessa tekniker inom bla. strukturell bioinformatik på omics-data och för analys av mänskliga aktiviteter och beteenden. 

På systemnivå har Chalmers också kompetens inom digitalisering, ledning och automatisering inom hälso- och sjukvård och medicin inklusive studier av organisatorisk beredskap för och effekter av digital innovation och transformationer. Tillsammans kan detta möjliggöra både fokuserade tekniska lösningar på specifika hälso- och vårdutmaningar men också ökat samarbete för att skapa integrerade, större system såväl som stöd för introduktion i sjukvårdströmmar och organisationer.

Det övergripande målet för styrkeområdets profil är att tillhandahålla en aktiv och kreativ forskningsmiljö där forskare inom AI, Big Data och Informationsteknik arbetar tillsammans med hälsoorienterade forskare för att utveckla nya lösningar. Mycket av Chalmers pågående forskning och samarbeten växlar nu upp tack vare nya finansieringsmöjligheter som Chalmers AI Research Centre, WASP-AI och AI Innovation of Sweden på Lindholmen. Styrkeområdets profil har ett viktigt uppdrag att bidra till att samordna och synkronisera Chalmers många aktiviteter och utgöra en kontaktyta för externa samarbetspartners som efterfrågar Chalmers expertis. ​

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.