Foto av Martin Fagerström på Rehab Matchmaking Workshop

Samarbete kan ge nya lösningar för rehabiliteringvården

Nya forskningssamarbeten, för att på sikt underlätta vardagen för patienter med komplexa funktionsnedsättningar, var målet när forskare inom teknologi och medicin träffade kliniska experter under en ”rehab matchmaking workshop” på Sahlgrenska.
​27 oktober samlades forskare från tekniska och medicinska fakulteter och kliniska experter för att diskutera lösningar på rehabiliteringvårdens utmaningar. Förhoppningen var nya forskningssamarbeten för att i slutändan underlätta vardagen för patienter med komplexa funktionsnedsättningar. Initiativet togs av Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Sahlgrenska akademin GU och Medtech West.
 
– SU har en uttalad ambition att stärka samarbetet med akademi och näringsliv för gemensam utveckling. I detta arbete är det viktigt att beakta hela patientens väg genom vården och nu fokuserar vi på rehabilitering. Många patienter har komplexa funktionsnedsättningar och där behöver vi hjälpas åt med att hitta nya lösningar för att underlätta deras vardagsliv. Det är även viktigt att involvera fler av alla de yrkeskategorier som arbetar och forskar på SU, vilket görs på denna workshop, säger Åsa Sand, områdeschef SU, tidigare verksamhetschef Arbetsterapi och Fysioterapi, och en av initiativtagarna till mötet.  
 

Chalmersforskare vill förstå behov och förmedla möjligheter

Workshopen, som samlade runt 30 deltagare, arrangerades med förhoppningen om att nya tvärdisciplinära grupperingar och forskningsprojekt skulle uppstå.
 
– För Chalmers forskare är det helt avgörande att hitta nära samarbetspartners som förstår patienternas behov. Samtidigt hoppas vi från Chalmers kunna förmedla vilka teknologiska möjligheter och metoder som finns att tillgå för att åstadkomma en snabbare och bättre rehabilitering. Förhoppningen är att identifiera ytterligare behov, samt skapa ännu fler kontaktytor mellan våra organisationer till förmån för både vården och forskningen, säger Martin Fagerström, vice styrkeområdesledare för Hälsa och teknik på Chalmers (bilden ovan).
 


Sabine Reinfeldt, docent i medicinska signaler och system på Chalmers, berättade om möjligheterna med benledning av ljud för förbättrade hörapparater.


Gemensamma workshops ska bidra till förbättrad vård och livskvalitet

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och ingenjörsvetenskap blir allt viktigare. Cecilia Hahn Berg, life science-strateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, understryker att samverkan är nyckeln framåt.
 
– Den här workshopen är ett exempel på när vi på SU tillsammans med SA, Chalmers och Högskolan i Borås tar oss an utmaningar som vi inte klarar på egen hand utan behöver samverka för att lösa. Vi försöker ordna gemensamma workshops kring olika aktuella ämnen ett par gånger per år, och det har fallit väl ut. Senast, i september, handlade det om bildbehandling, diagnostik och AI. Syftet med samtliga workshops är att bidra till en ännu bättre vård och förhöjd livskvalitet för våra patienter.
 
Anders Hyltander, life science-strateg på SU, pekar på vikten av att SU beskriver patienternas behov så att tekniska lösningar kan adressera rätt utmaningar.
 
– Inför rehabworkshopen har vi samlat kliniska och forskningsmässiga behov som SU skulle vilja få tillgodosedda för att vidareutveckla och förbättra arbetet med rehabilitering av våra patienter. Från SU:s sida har det varit mycket värdefullt att få beskriva konkreta och viktiga kliniska behov, och därigenom förhoppningsvis kunna guida teknikforskarna i de riktningarna.
 
 
Text: Lisa Snäll, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.