Lär känna Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik

Målet för styrkeområdet är att bidra till ny kunskap och innovation som adresserar samhällets stora utmaningar inom vård och hälsa. Fem profilområden visar på forskningens omfång. 
Chalmers har idag en omfattande forskning inom området hälsa i vid mening, som bedrivs på 12 av 13 institutioner. Avsikten med att inrätta ett styrkeområde inom hälsa är att hela bredden av denna forskning ska kunna samverka och skapa genomslag för Chalmers verksamhet inom området.

Det finns också breda och etablerade samarbeten inom hälsa med Sahlgrenska Akademin och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. 
Genom det nya styrkeområdet kan vi stärka och samordna vårt samarbete med externa partners och identifiera ömsesidiga intressen.

Styrkeområde Hälsa och teknik bidrar till att främja initiativ kring prevention för individ och samhälle, utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar samt utveckling av nya system för vård och hälsa – viktiga delar av den hälsorelaterade forskningen för att kunna erbjuda bättre lösningar för patientvård, hälsa och livskvalitet. 

Aktiviteterna omfattar både forskning, utbildning och nyttiggörande. Styrkeområdet bidrar till att stimulera mångdisciplinär samverkan, arrangerar gemensamma seminarieserier och workshops, och bidrar med strategiska resurser för större satsningar såsom centrumbildningar, utveckling av nya utbildningar och externa initiativ.

Ann-Sofie Cans är styrkeområdesledare
Styrkeområdesledare för Hälsa och teknik är Ann-Sofie Cans, docent vid institutionen för Kemi och kemiteknik. Hon har tillsammans med profilledare och Bo Norrman i rollen som senior rådgivare lett arbetet med att bygga upp det nya styrkeområdet med stark förankring på Chalmers institutioner samt hos Chalmers samarbetspartners.


Vill du få nyheter och inbjudningar till seminarier som arrangeras av styrkeområde Hälsa och teknik?
 Prenumerera på vårt nyhetsbrev här >

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.