Hjälp till att möta artrosvårdens utmaningar

​Projektet "VGR som Innovationsmotor" söker lösningsförslag för bättre prehabilitering, kortare vårdkö och färre reoperationer.
​Tillsammans med artrospatienter och medarbetare på Ortopedi (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), har VGR som Innovationsmotor genomfört en nulägesanalys över artrosvårdens utmaningar. De söker er som har nya infallsvinklar, idéer eller färdiga lösningar som kan bidra till bättre prehabilitering, att fler operationer genomförs och att antalet reoperationer minskar.

Inskickade lösningsförslag kommer att delges berörd verksamhet (Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Målet är att skapa en portfölj av lösningsförslag som genom olika angreppssätt kan möta de identifierade utmaningarna.

Deadline för att skicka in förslag: senast den 17 november.

Den 9 november kl. 16 - 17 genomförs en frågestund. Där kan ni ställa frågor till artrosvårdens medarbetare och patienter om utmaningarna som det efterfrågas inspel kring.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 nov 2021.