Nya forskarassistenter inom hälsa
Fyra av Chalmers nyrekryterade forskarassistenter.

Från vänster: Annikka Polster, Eszter Lakatos, Margaret Holme and Angela Grommet.​​​

Fyra nya forskarassistenter med koppling till hälsa

​För femte gången har Chalmers gjort en bred satsning på att attrahera skarpa forskartalanger från världens alla hörn. Kampanjen är nu avslutad och de femton nyrekryterade forskarassistenterna tillträder sina tjänster under hösten 2022 och våren 2023. 
Av de nyrekryterade är det totalt fyra forskarassistenter som med sina olika forskningsinriktningar har en tydlig koppling till hälsoområdet: Annikka Polster, Eszter Lakatos, Margaret Holme och Angela Grommet.  

– Det är jättekul att Chalmers stärker kompetens inom områden för hälsa och medicin genom att fyra av de nyrekryterade kvinnliga forskarassistenterna har koppling till detta område, säger Ann-Sofie Cans, styrkeområdesledare för Hälsa och teknik på Chalmers. 

Stärker Chalmers ställning och strategisk forskning för framtiden

Syftet med rekryteringen är att stärka Chalmers ställning internationellt och att strategiskt säkra forskningen för framtiden. I år var intresset större än någonsin tidigare – hela 1 189 behöriga ansökningar kom in. 

– Det är oerhört glädjande att se att intresset för Chalmers är så stort internationellt, och att så många forskartalanger vill komma till Chalmers för att bygga sin framtida karriär, säger Anders Palmqvist, vicerektor för forskning.

Läs mer om de fyra forskarassistenter nedan


Annikka Polster, Styrkeområde Hälsa och teknik – institutionen för biologi och bioteknik

Annikka Polster är läkare som även har studerat genetik och systembiologi.

Doktorsexamen i medicin från Sahlgrenska akademin, GU (2018).

Postdok vid Göteborgs universitet som postdok inom tillämpad matematik och statistik

Forskare inom funktionell bioinformatik vid Örebro universitet.

Marie Sklodowska Curie Scientia-stipendiat vid Nordic Center for Molecular Medicine, Universitetet i Oslo (2020–2022)

För närvarande senior forskare vid Remedy – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases, Diakonhjemmet sjukhus, Oslo.

“Min forskning syftar till att förbättra vår förståelse av komplexa sjukdomar och personlig patofysiologi. Komplexa sjukdomar är svåra att behandla, eftersom patienter (även de med samma diagnos) är olika gällande hur symptomen uppvisar sig och hur svåra de är, vilka samsjukligheter de har och hur de reagerar på behandling. Min forskning försöker därför att identifiera endotyper, distinkta patofysiologiska mekanismer, och att förstå hur dessa bestämmer individuella kliniska fenotyper och behandlingssvar.”

Eszter Lakatos, Styrkeområde Hälsa och teknik – institutionen för matematiska vetenskaper

MSc, infobionik, Pázmány Péter Catholic University, Budapest

PhD, teoretisk systembiologi, Imperial College, London

Postdoc, Barts Cancer Centre, London

Eszter Lakatos forskning fokuserar på tillämpning av matematiska modeller för att belysa beteendet hos komplexa biologiska system. 

På Chalmers kommer hon att utveckla matematiska modeller och bioinformatiska metoder för att analysera storskaliga datamängder för cancersekvensering. Med dessa metoder kommer hon att ställa frågor om utvecklingen av cancer: hur den interagerar med immunsystemet och hur den reagerar på behandling. Målsättningen är bättre förståelse för hur vi kan förutsäga och påverka utvecklingen av cancer, för att kunna utforma bättre behandlingar.

Margaret Holme, Grundläggande vetenskaper – institutionen för biologi och bioteknik

Doktorsexamen i nanovetenskap (University of Basel) och MSc i kemi med ett år inom industrin (Imperial College London).

Har nu en tjänst som forskningskoordinator i Stevens Group, Karolinska Institutet.
Tilldelades SSF-anslaget Framtidens forskningsledare i juni 2022.

“Min grupp kommer att kombinera kunskaper inom biologi, kemi och fysik för att studera nanopartiklar bestående av lipider. Vi kommer att karakterisera sammansättningen och fördelningen av lipidmolekyler i syntetiska och naturligt förekommande nanopartiklar, utveckla nya tekniker för att studera dem (small angle neutron and X-ray scattering), och tillämpa våra resultat för att designa nya lipidnanopartiklar för att studera och behandla en rad sjukdomar. Jag har alltid uppskattat samarbetsviljan och den välkomnande miljön vid Chalmers. Detta, tillsammans med de utmaningsdrivna styrkeområdena, fantastiska infrastrukturer, plus närhet till både industri och MAX IV/ESS i Lund, gör Chalmers till en riktigt spännande plats att utöva sin forskning på.”

Angela Grommet, Styrkeområde Nano – institutionen för kemi och kemiteknik

Doktorsexamen i kemi, University of Cambridge, England

Postdoc på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige och Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.

“Min forskning är inriktad på att använda supramolekylär kemi för att minska bieffekterna och förbättra stabiliteten i medicinska terapier på nanonivå. Jag valde Chalmers eftersom högskolan stödjer och uppmuntrar tvärvetenskaplig forskning och entreprenörskap.“ 


Sidansvarig Publicerad: må 07 nov 2022.