Foto av minglande studenter
​Foto: Johan Bodell​

Digital mässa för gränsöverskridande exjobb

​I oktober anordnar Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för tredje gången en gemensam examensarbetesmässa, efter de två första framgångsrika och mycket uppskattade mässorna som hölls förra året. Syftet är att stimulera nya samarbeten och synsätt över vetenskapliga gränser. Sista dag för forskare att anmäla projekt är 30 september.
Den 7 oktober är det dags för den tredje gemensamma exjobbsmässan inom hälsoområdet. Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet – Sahlgrenska akademin, Naturvetenskapliga fakulteten och Utbildningsvetenskapliga fakulteten – anordnar gemensamt en mässa som återkommer varje termin.
 
Syftet med mässan är att erbjuda studenter på Chalmers och ovan nämnda delar av GU möjligheten till tvärvetenskapliga projekt in området hälsa och teknik. Mässan riktar sig främst till studenter på masternivå, men Sahlgrenska akademin inkluderar även projekt på kandidatnivå. För forskare innebär det en möjlighet att nå ut bredare med examensarbetesförslag. För studenterna blir det också en unik möjlighet att arbeta sida vid sida med studenter med annan kompetens, i projekt som handleds i samarbete mellan forskare från både klinisk och teknisk sida.
 
– Vi vill också skapa nya, tvärvetenskapliga kontakter mellan forskare i de olika organisationerna genom att presentera nya projektidéer – och forskningsbehov – under ett gemensamt event, säger Hälsa och tekniks styrkeområdesledare Ann-Sofie Cans, och tillägger att arrangörerna förväntar sig att forskare från alla organisationer deltar.

Mässan hålls digitalt

Även höstens mässa blir digital, men fokus ska ligga på fysisk interaktion och mingel så snart omständigheterna tillåter. Planen är att eventet ska utvecklas vidare, och framöver hållas på Chalmers varje höst samt på Campus Medicinareberget varje vår.
 
– I år fokuserar vi återigen på interna projekt och projekt i samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Långsiktigt planerar vi att tillsammans med Sahlgrenska Science Park vidareutveckla mässan till att också involvera företag, säger Ann-Sofie Cans.
 
Läs mer och registrera dig på den engelska kalendariesidan.
 

Sidansvarig Publicerad: to 16 sep 2021.