Studenter på Chalmersdagen 2020

Digital exjobbsmässa i maj

Den 11 maj anordnar Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för andra gången en digital exjobbsmässa. Syftet är stärka gränsöverskridande samverkan inom hälsa och teknik. Forskare kan anmäla projekt fram till 30 april.
​Nu planeras en andra gemensam exjobbsmässa inom hälsa och teknik, denna gång organiserad av Sahlgrenska akademin. Första gången mässan organiserades, i oktober 2020, blev den en stor framgång. Denna andra mässa ges via Zoom, den 11 maj klockan 15.00-17.00. Potentiella handledare från Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset får möjlighet att presentera sina projekt. Därefter får studenterna ställa frågor och diskutera projekt i mindre grupper tillsammans med forskarna. Förhoppningen är att studenterna därmed ska hitta intressanta exjobbsprojekt.
 
​Mässans övergripande syfte är att skapa förutsättningar för studenter och forskare att arbeta med tvärvetenskapliga projekt som bryggar över mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset på mastersnivå, och för Sahlgrenska akademins del även på kandidatnivå.
 
Chalmers styrkeområde Hälsa och teknik har ett brett anslag, och många projekt sker redan i samverkan med Göteborgs universitet och/eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förutom AI, digitalisering och diagnostik fokuserar området bland annat på förebyggande vård och livsstilsförändringar, ergonomi, avancerad medicinteknik, infektioner, administrationssystem för läkemedel och effektiva vårdsystem. Det breda anslaget gör det därför möjlighet för hälsoprofessionerna att hitta relevanta projekt för examensarbeten.

Anmälan

Potentiella handledare på Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som vill anmäla projekt som passar för ett examensarbete inom hälsa och teknik, eller annat forskningsområde som bryggar över mellan Chalmers och de andra parterna, kan anmäla projekt fram till 30 april. Skicka även en kort sammanfattning (en halv A4-sida) av projektet till exjobbsmassa@sahlgrenska.gu.se.

Forskare anmäler sig här​. Ny deadline 5 maj!
Studenter som vill delta i exjobbsmässan anmäler sig härAnmälan är öppen till 10 maj, och länk till mässan kommer att skickas ut på morgonen den 11 maj.

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.