Händelser: Livsvetenskaper och teknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaFri, 02 Dec 2022 14:15:56 +0100http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Data-driven-Epidemiology-and-biology-of-infections-Research-Area-Symposium.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Data-driven-Epidemiology-and-biology-of-infections-Research-Area-Symposium.aspxData-driven Epidemiology and biology of infections Research Area Symposium<p>Europasalen, Konferenscentrum Wallenberg, Gothenburg</p><p>​SciLifeLab inbjuder till ett lunch till lunch-symposium med DDLS Fellows och nationella och internationella forskare inom datadriven epidemiologi och infektionsbiologi.</p><div><div><div><span style="font-weight:700">Från programmet <br /><br /></span></div> <div>DDLS Fellow talk: Predicting the disease threats of the future</div> <div><span style="background-color:initial"><a href="/en/Staff/Pages/johan-bengtsson-palme.aspx">Johan Bengtsson-Palme​</a>, DDLS Fellow på Chalmers</span><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.scilifelab.se/event/data-driven-epidemiology-and-biology-of-infections-research-area-symposium/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Fullständigt program</a></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">Deltagande och anmälan </span></span></div> <div><span style="background-color:initial">SciLifeLab uppmuntrat deltagande på plats för möjlighet att nätverka med DDLS-fellows och andra experter området. Deltagande online är dock möjligt. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Sista dag för<a href="https://www.lyyti.in/_7819"> anmälan</a> är 29 november </div> <div><br /></div> <div><span style="font-weight:700">Mer information</span><br />Mer information om <a href="https://www.scilifelab.se/data-driven/">SciLifeLab &amp; Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science</a>. </div></div> <div><br /></div> <br />https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/Framtida-Fardighetscentrum.aspxFramtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life<p>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus</p><p>Simulatorcentrum i Väst och Chalmers Centre for Healthcare Improvement bjuder in till förevisning och dialogmöte om det framtida Färdighetscentrum inom Sahlgrenska Life.  ​​​​​​​​​​​</p><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span><span style="background-color:initial;font-size:10.5pt">Det nya Färdighetscentrum planeras bli cirka 4 000 kvadratmeter och ska preliminärt stå klart 2027.</span><span style="background-color:initial;font-size:12pt"> </span></p></div> <div><strong><br /></strong></div> <div><strong>Program</strong></div> <div>Förevisning av befintlig verksamhet vid Simulatorcentrum i Väst samt information och dialog om framtida innehåll och potentiella forsknings- och utbildningssamarbeten.<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial">​</span><span style="font-weight:700;background-color:initial">Målgrupp</span></div> <div><span style="background-color:initial">Chalmersforskare med intresse för hälso- och sjukvård och simulering, färdighetsträning samt utvecklande av medicinteknik och nya arbetsprocesser.​</span></div></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">​</span><strong style="background-color:initial">Syfte</strong></p></div> <div><span style="background-color:initial">Stärka kännedomen om redan pågående verksamhet samt ge inblick i tidiga planer för ytterligare utökning och utveckling i samband med etablering av Sahlgrenska Life. Hur kan forskare på Chalmers bidra och dra nytta av denna etablering? </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Tid<br /></b>Onsdag 1 februari kl 10:00-14:30 inklusive lunch.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Plats<br /></b>Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus. Exakt mötesplats anges närmare aktuellt datum.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Välkommen! </strong></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><span></span><div><strong>Värdar<br /><br /></strong></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="mailto:patrik.alexandersson@chalmers.se"><em>Patrik Alexandersson</em></a></span></div> <div>Centre for Healthcare Improvement (CHI), <span style="background-color:initial">Chalmers</span></div> <div><div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><div><em>Torben Nordahl Amorøe</em></div> <div>Simulatorcentrum Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset</div></span></div> <span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div><b style="background-color:initial">Om Sahlgrenska Life och Färdighetscentrum</b><br /></div></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera en ledande miljö för forskning, utbildning, vård och innovation. Inom Sahlgrenska Life planeras ett gemensamt Färdighetscentrum för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrumet kommer att ge nya förutsättningar för grundutbildning av studenter inom hälso- och sjukvårdsprofessioner samt vidareutbildning och kompetensförstärkning av personal.  </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum kommer att svara mot ett ökat behov av träning i simulerad miljö för grundutbildning, fortbildning, kompetensutveckling samt avancerad färdighetsträning för samtliga professioner inom hälso- och sjukvården. Fortbildning, kompetensförstärkning och behov av upprepad träning under ett yrkesliv inom en sjukvård i ständig förändring anses vara nödvändig. Ny medicinsk teknik kommer att introduceras i snabbare takt vilket kommer att kräva kompetensutveckling av personal i allt större utsträckning. Färdighetscentrum kan utöver utbildning av studenter och personal även användas för att utveckla framtidens medicinska teknik och framtidens vårdmiljöer i samarbete med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Inom ramen för Sahlgrenska Life är en central målsättning att öka samverkan över gränserna mellan sjukvård, universitet/högskolor och näringsliv. Utbildningsverksamhet är ett område där klara samarbetsfördelar finns mellan dessa tre aktörer. Här finns en självklar arena för möten och utbyte av erfarenheter mellan dessa intressenter.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt">Färdighetscentrum utgör ett centrum för basal och avancerad klinisk färdighetsträning samt träning i simulerad miljö för samtliga studentkategorier och hälsoprofessioner. Till detta länkas specifika miljöer som till exempel en hybridsal och en lägenhet, vilket innebär att studenter och medarbetare ska kunna tränas och utvecklas i allt från hemsjukvård till högspecialiserad sjukvård. Alla miljöer är anpassade för att användas för utveckling av ny medicinsk teknik och nya arbetsprocesser inom hälso- och sjukvården i samverkan med universitet/högskolor och näringsliv. </span></p></div></span></div> ​