Workshop: Diagnostik, bildbehandling och AI

​Välkommen till denna workshop!​​

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers, via CHAIR och styrkeområde Hälsa och teknik, arrangerar en workshop för att initiera forskningssamverkan inom diagnostik, bildbehandling och  AI. Syftet är att skapa nya konstellationer som kommer att driva på den viktiga och nödvändiga utvecklingen för att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Workshopen kommer att vara innehålla korta presentationer från PIs (cirka fem minuter vardera), en kafferast med posterutställning, samt tematiska diskussioner där forskningsbehov och gemensamma intressen ska identifieras. Förmiddagen avslutas med en gemensam lunch.

Workshopen hålls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket 5.

Frågor? Kontakta Magnus Kjellberg​ (magnus.kjellberg@vgregion.se)

Anmäl dig här!​

Kategori Workshop
Plats:
Tid: 2021-09-30 09:00
Sluttid: 2021-09-30 12:00

Sidansvarig Publicerad: ti 24 aug 2021.