Tvivelaktig publicering och det föränderliga publiceringsklimatet


Vid seminariet diskuteras flera publiceringsrelaterade frågor, som ”öppen tillgång”, olika finansieringsmodeller samt sakkunnig värdering av forskning och publikationer. Vilka risker finns det med tvivelaktig publicering? Går det enbart att koppla till nya förlag eller används det även av etablerade förlag?​​​​

Publicering av vetenskapliga resultat och sättet det utförs på förändras konstant. Från början var syftet med vetenskaplig publicering att kommunicera vem som var först med en ny idé eller ett resultat. Idag kan publicerade resultat utgöra underlag för att värdera kvalitet, fungera som underlag för policydiskussioner, tjänstetillsättningar, medelstilldelning och så vidare.

Föredragshållare

  • Gustaf Nelhans, Universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, inom ett forskningsområde som rör forskningspolitiska aspekter av vetenskaplig publicering, Högskolan i Borås
  • Eva Hessman bibliotekarie på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet
  • Moderator: Elisabeth Jerlhag Holm, Professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs uiniversitet.

Digitalt seminarium via Zoom

På grund av den ökade smittspridningen kommer seminariet endast att vara tillgängligt digitalt:

Arrangör

Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin och Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitet. Seminariet ingår i serien Forskningsetik i akademin – öppet fakultetsmöte.​

Artikel om publiceringsetik (publicerad i Akademiliv)​
Kategori Seminarium
Plats: Digitalt via Zoom
Tid: 2022-01-25 13:00
Sluttid: 2022-01-25 14:30

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.