SciLifeLab Infrastructure outreach

​​
Under fyra dagar kommer aktuell teknik tillgänglig på SciLifeLab att presenteras och deras användning illustreras genom exempel kopplade till respektive område.

SciLifeLab (Science for Life Laboratory) är ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning tillgänglig för forskare inom akademi, sjukvård och industri. 

Under fyra programpunkter kommer SciLifeLab att lyfta fram förmågan att erbjuda tjänster inom forskningsområdena:

• Läkemedelsupptäckt

• Precisionsmedicin

• Ekosystemövervakning och evolutionsbiologi och

• Strukturbiologi

SciLifeLab startades gemensamt 2010 av de fyra värduniversiteten Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet och har idag verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten.  

Digitalt event via Zoom

Språk: Engelska
Kategori Seminarium
Plats: Digitalt event
Tid: 2022-01-24 13:00
Sluttid: 2022-01-27 12:00

Sidansvarig Publicerad: on 12 jan 2022.