Medicinteknikdagarna 2022

Medicinteknikdagarna arrangeras av ​Svensk Medicinteknisk Förening (MTF), denna gång med Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten som lokala värdar. 

Ett tema för årets konferens är vård på distans och den omställning som har påbörjats kring god och nära vård för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården. Även patientperspektivet och personcentrerad vård kommer belysas under konferensen. Dessutom kommer MTFs nyinrättade vetenskapliga råd bestående av flera yngre framstående svenska medicintekniska forskare lyfta fram internationella trender.

Genom att samla branschens olika aktörer - den medicintekniska ingenjörskåren, forskare, företag, experter, myndigheter, patientföreträdare, samt representanter för hälso- och sjukvården - är ambitionen att Medicinteknikdagarna 2022 skall stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, samverkan och fortsatt utveckling av medicintekniken i Sverige.

Mer information och anmälan på Medicinteknikdagarna 2022​

 
Kategori Konferens
Plats: Luleå
Tid: 2022-10-04 10:00
Sluttid: 2022-10-06 17:00

Sidansvarig Publicerad: ti 16 aug 2022.